สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางคล้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 25 กรกฎาคม 2562 20 0 2 8 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 8 สิงหาคม 2562 25 22 0 1 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 9 สิงหาคม 2562 42 0 0 30 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 20 สิงหาคม 2562 20 9 0 3 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 23 สิงหาคม 2562 23 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 26 สิงหาคม 2562 20 0 1 9 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้า 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 28 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัยสูง ม.6 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 5 กันยายน 2562 23 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
25 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 11 กันยายน 2562 21 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 13 กันยายน 2562 23 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 18 กันยายน 2562 25 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
30 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้า 19 กันยายน 2562 23 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 20 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 25 กันยายน 2562 26 25 0 0 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 26 กันยายน 2562 28 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 27 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 9 ตุลาคม 2562 30 1 0 27 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 16 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 23 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 30 ตุลาคม 2562 25 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ