สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางคล้า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางคล้า

515

173

3

136

312

312

58

9

0

245

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 25 กรกฎาคม 2562 20 0 2 8 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 8 สิงหาคม 2562 25 22 0 1 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 9 สิงหาคม 2562 42 0 0 30 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 20 สิงหาคม 2562 20 9 0 3 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 23 สิงหาคม 2562 23 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 26 สิงหาคม 2562 20 0 1 9 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
16. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้า 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 28 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 5 กันยายน 2562 23 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 11 กันยายน 2562 21 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 13 กันยายน 2562 23 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 18 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
22. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้า 19 กันยายน 2562 23 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 20 กันยายน 2562 25 13 0 0 13 13 13 0 0 0 รายชื่อ