สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 8 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 16 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 22 กรกฎาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 5 สิงหาคม 2562 10 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 28 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 3 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 6 กันยายน 2562 100 54 0 0 54 54 0 12 0 42 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ 10 กันยายน 2562 60 50 0 4 54 54 0 1 0 53 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 11 กันยายน 2562 70 46 1 3 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สหกรณ์การเกษตรแปดริ้ว จำกัด สาขาบางเตย 12 กันยายน 2562 50 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 19 กันยายน 2562 75 46 0 17 63 63 0 15 0 48 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 20 กันยายน 2562 40 0 0 31 31 31 0 6 0 25 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ 25 กันยายน 2562 90 35 0 32 67 67 0 10 0 57 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ