สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

635

280

5

70

355

355

55

35

0

265

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 8 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 16 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 22 กรกฎาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 5 สิงหาคม 2562 10 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 28 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 3 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 6 กันยายน 2562 100 54 0 0 54 54 0 12 0 42 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ 10 กันยายน 2562 60 50 0 4 54 54 0 1 0 53 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 11 กันยายน 2562 70 46 1 3 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
18. สหกรณ์การเกษตรแปดริ้ว จำกัด สาขาบางเตย 12 กันยายน 2562 50 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 19 กันยายน 2562 75 46 0 17 63 63 0 15 0 48 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 20 กันยายน 2562 40 0 0 31 31 31 0 6 0 25 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ 25 กันยายน 2562 60 40 0 15 55 55 55 0 0 0 รายชื่อ