สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกาะช้าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 9 กรกฎาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 11 กรกฎาคม 2562 9 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23 กรกฎาคม 2562 15 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 24 กรกฎาคม 2562 15 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 29 กรกฎาคม 2562 15 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 30 กรกฎาคม 2562 16 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 2 สิงหาคม 2562 12 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 5 สิงหาคม 2562 11 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 6 สิงหาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 7 สิงหาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 9 สิงหาคม 2562 11 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 13 สิงหาคม 2562 6 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 14 สิงหาคม 2562 6 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 15 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 16 สิงหาคม 2562 15 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 19 สิงหาคม 2562 6 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 20 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 28 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 29 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 2 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 13 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 20 กันยายน 2562 15 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 25 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 27 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 30 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 3 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 10 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 17 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ