สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ่อไร่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 3 กรกฎาคม 2562 12 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 4 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 10 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 11 กรกฎาคม 2562 45 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 15 กรกฎาคม 2562 45 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 18 กรกฎาคม 2562 45 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 30 สิงหาคม 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 2 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 4 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 5 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 6 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 9 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 10 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 11 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 12 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 13 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 16 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 17 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 18 กันยายน 2562 50 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 19 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 20 กันยายน 2562 45 0 0 26 26 26 0 0 1 25 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23 กันยายน 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 24 กันยายน 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 25 กันยายน 2562 45 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 26 กันยายน 2562 40 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 27 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 30 กันยายน 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 21 21 21 0 5 0 16 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 25 มิถุนายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 26 มิถุนายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 29 มิถุนายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 30 มิถุนายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 กรกฎาคม 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 2 กรกฎาคม 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 3 กรกฎาคม 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 8 กรกฎาคม 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 9 กรกฎาคม 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 10 กรกฎาคม 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ