สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ่อไร่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ่อไร่

1,972

220

0

263

483

483

46

1

4

432

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 3 กรกฎาคม 2562 12 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 4 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 10 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 11 กรกฎาคม 2562 45 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 15 กรกฎาคม 2562 45 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 18 กรกฎาคม 2562 45 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 30 สิงหาคม 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 2 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 4 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 1 14 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 5 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 6 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 9 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 10 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 11 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 12 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 1 14 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 13 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 2 13 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 16 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 17 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 18 กันยายน 2562 40 0 0 17 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 19 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 20 กันยายน 2562 40 0 0 8 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ