สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาสมิง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 2 กรกฎาคม 2562 80 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 4 กรกฎาคม 2562 80 0 3 6 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 9 กรกฎาคม 2562 80 0 1 14 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 11 กรกฎาคม 2562 80 0 3 21 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลา ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 24 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 25 กรกฎาคม 2562 80 0 1 13 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 30 กรกฎาคม 2562 80 0 1 40 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 1 สิงหาคม 2562 80 0 1 29 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 46 46 46 0 3 0 43 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 41 41 41 0 2 0 39 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 13 สิงหาคม 2562 82 0 0 59 59 59 0 2 0 57 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 15 สิงหาคม 2562 85 28 0 45 73 73 0 2 3 68 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 20 สิงหาคม 2562 84 8 0 73 81 81 0 1 0 80 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 22 สิงหาคม 2562 100 23 0 58 81 81 0 4 1 76 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 27 สิงหาคม 2562 85 12 0 66 78 78 0 4 0 74 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 29 สิงหาคม 2562 89 33 0 51 84 84 0 8 0 76 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 3 กันยายน 2562 101 17 0 68 85 85 0 11 0 74 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 5 กันยายน 2562 92 7 0 69 76 76 0 5 0 71 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 10 กันยายน 2562 92 26 0 56 82 82 0 3 0 79 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 12 กันยายน 2562 92 25 0 54 79 79 0 3 0 76 รายชื่อ
25 อบต.ท่าโสม ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 13 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 5 0 24 รายชื่อ
26 ศาลา ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 17 กันยายน 2562 92 22 0 61 83 83 0 3 0 80 รายชื่อ
28 อบต.แสนตุ้ง ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 18 กันยายน 2562 76 76 0 0 76 76 0 4 0 72 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 19 กันยายน 2562 100 20 0 67 87 87 0 10 0 77 รายชื่อ
30 อบต.เทพนิมิต ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลา ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 20 กันยายน 2562 90 78 0 0 78 78 0 1 0 77 รายชื่อ
32 อบต.เทพนิมิต ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23 กันยายน 2562 70 56 0 0 56 56 0 3 1 52 รายชื่อ
33 ศาลา ม.7 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 24 กันยายน 2562 90 14 0 70 84 84 0 20 0 64 รายชื่อ
35 ศาลา ม.7 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 25 กันยายน 2562 75 74 0 0 74 74 0 3 0 71 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 26 กันยายน 2562 83 6 0 75 81 81 0 11 0 70 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 27 กันยายน 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 1 ตุลาคม 2562 94 5 0 83 88 88 0 11 0 77 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 3 ตุลาคม 2562 100 5 0 75 80 80 0 11 0 69 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 4 ตุลาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 8 ตุลาคม 2562 96 4 1 79 84 84 0 7 0 77 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 10 ตุลาคม 2562 100 5 1 87 93 93 0 16 1 76 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 15 ตุลาคม 2562 96 2 0 89 91 91 0 26 0 65 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 17 ตุลาคม 2562 103 1 0 112 113 113 0 11 0 102 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 18 ตุลาคม 2562 40 2 0 28 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ