สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาสมิง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขาสมิง

3,031

537

11

1,319

1,867

1,867

407

89

5

1,366

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 2 กรกฎาคม 2562 80 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 4 กรกฎาคม 2562 80 0 3 6 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 9 กรกฎาคม 2562 80 0 1 14 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 11 กรกฎาคม 2562 80 0 3 21 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 24 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 25 กรกฎาคม 2562 80 0 1 13 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 30 กรกฎาคม 2562 80 0 1 40 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 1 สิงหาคม 2562 80 0 1 29 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 46 46 46 0 3 0 43 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 41 41 41 0 2 0 39 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 13 สิงหาคม 2562 82 0 0 59 59 59 0 2 0 57 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 15 สิงหาคม 2562 85 28 0 45 73 73 0 2 3 68 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 20 สิงหาคม 2562 84 8 0 73 81 81 0 1 0 80 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 22 สิงหาคม 2562 100 23 0 58 81 81 0 4 1 76 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 27 สิงหาคม 2562 85 12 0 66 78 78 0 4 0 74 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 29 สิงหาคม 2562 89 33 0 52 85 85 0 9 0 76 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 3 กันยายน 2562 101 17 0 68 85 85 0 11 0 74 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 5 กันยายน 2562 92 8 0 70 78 78 0 7 0 71 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 10 กันยายน 2562 92 26 0 56 82 82 0 3 0 79 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 12 กันยายน 2562 92 25 0 58 83 83 0 7 0 76 รายชื่อ
23. อบต.ท่าโสม ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 13 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 5 0 24 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 17 กันยายน 2562 92 22 0 61 83 83 0 3 0 80 รายชื่อ
25. อบต.แสนตุ้ง ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 18 กันยายน 2562 76 76 0 0 76 76 0 4 0 72 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 19 กันยายน 2562 100 20 0 70 90 90 0 13 0 77 รายชื่อ
27. ศาลา ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 20 กันยายน 2562 90 81 0 0 81 81 0 4 0 77 รายชื่อ
28. อบต.เทพนิมิต ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23 กันยายน 2562 70 56 0 0 56 56 16 0 1 39 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 24 กันยายน 2562 80 13 0 67 80 80 80 0 0 0 รายชื่อ
30. ศาลา ม.7 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 25 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 42 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 26 กันยายน 2562 81 5 0 75 80 80 80 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 1 ตุลาคม 2562 80 6 0 74 80 80 80 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 3 ตุลาคม 2562 80 5 0 73 78 78 78 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 8 ตุลาคม 2562 80 1 0 21 22 22 22 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 10 ตุลาคม 2562 80 1 0 6 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ