สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 2 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 4 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 9 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 11 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 18 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 23 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 25 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 30 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 2 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 6 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 7 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 9 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 14 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 21 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 23 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 28 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 4 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 45 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 2 กันยายน 2562 40 0 1 14 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 3 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 11 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 12 กันยายน 2562 25 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 25 กันยายน 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 2 ตุลาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ