สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองใหญ่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคลองใหญ่

597

51

1

15

67

67

0

0

0

67

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 2 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 4 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 9 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 11 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 18 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 23 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 25 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 30 กรกฎาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 2 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 6 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 7 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 9 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 14 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 21 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 23 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 28 สิงหาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 4 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 45 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 2 กันยายน 2562 40 0 1 14 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 3 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 11 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 12 กันยายน 2562 25 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ