สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาคิชฌกูฏ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 4 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 8 กรกฎาคม 2562 30 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 1 15 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 12 กรกฎาคม 2562 40 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 20 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 21 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 23 กรกฎาคม 2562 50 0 1 14 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 25 กรกฎาคม 2562 90 0 0 67 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 30 กรกฎาคม 2562 70 0 1 27 28 28 0 7 0 21 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 62 62 62 0 6 0 56 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 3 สิงหาคม 2562 80 0 0 16 16 16 0 10 0 6 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 5 สิงหาคม 2562 50 0 1 24 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 7 สิงหาคม 2562 30 0 1 9 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 9 สิงหาคม 2562 50 0 1 30 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 10 สิงหาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
44 ศาลากลางบ้าน หมู่ 9 ตำบลคลองพลู 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
48 ศาลาวัดทุ่งกะบิน 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศูนย์ดำรงธรรม หมู่ 4 ตำบลคลองพลู 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลาวัดท่าอุดม ม.1 ต.ตะเคียนทอง 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 26 สิงหาคม 2562 50 0 1 28 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
53 ศาลาวัดทุ่งกะบิน 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
56 ศาลากลางบ้าน ม.3 ต.ตะเคียนทอง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
58 ศาลากลางบ้าน ม.5 ต.ตะเคียนทอง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 2 กันยายน 2562 80 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 3 กันยายน 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 4 กันยายน 2562 80 51 1 7 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 5 กันยายน 2562 50 15 0 17 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 6 กันยายน 2562 80 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 9 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 10 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 11 กันยายน 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 12 กันยายน 2562 40 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
69 ศาลากลางบ้าน หมู่ 8 ตำบลชากไทย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 13 กันยายน 2562 30 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
71 ศาลากลางบ้าน หมู่ 10 ตำบลคลองพลู 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศาลากลางบ้าน หมู่ 10 ตำบลคลองพลู 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 15 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
75 ศาลากลางบ้าน หมู่ 8 ตำบลชากไทย 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ตำบลชากไทย 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ตำบลชากไทย 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 16 กันยายน 2562 80 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
79 ศาลาวัดคลองเกวียนลอย หมู่ 1 ตำบลคลองพลู 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 17 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
81 ศาลากลางบ้าน หมู่ 8 ตำบลชากไทย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 18 กันยายน 2562 200 30 0 12 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 19 กันยายน 2562 200 43 0 29 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 20 กันยายน 2562 40 0 1 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
85 ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ตำบลชากไทย 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 21 กันยายน 2562 330 63 0 155 218 218 0 0 0 218 รายชื่อ
87 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 21 กันยายน 2562 70 0 0 49 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 22 กันยายน 2562 100 23 0 66 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
89 ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ตำบลชากไทย 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 23 กันยายน 2562 80 46 0 7 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
91 ศาลาวัดทุ่งกะบิน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 24 กันยายน 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 25 กันยายน 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
94 ศาลาวัดท่าอุดม ม.1 ต.ตะเคียนทอง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ศาลาวัดท่าอุดม ม.1 ต.ตะเคียนทอง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 26 กันยายน 2562 80 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 27 กันยายน 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
98 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 28 กันยายน 2562 120 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 28 กันยายน 2562 100 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
100 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 29 กันยายน 2562 120 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 30 กันยายน 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
103 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 30 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
104 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 110 110 110 0 0 0 110 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 52 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
107 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
108 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
111 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
112 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 6 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 7 ตุลาคม 2562 100 10 0 79 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 8 ตุลาคม 2562 160 30 0 28 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 9 ตุลาคม 2562 150 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 10 ตุลาคม 2562 120 0 0 62 62 62 0 2 0 60 รายชื่อ
119 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 10 ตุลาคม 2562 140 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
120 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 11 ตุลาคม 2562 150 0 0 52 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
122 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 13 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 13 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
126 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 15 ตุลาคม 2562 400 5 0 42 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
127 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 16 ตุลาคม 2562 160 30 0 58 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
129 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 17 ตุลาคม 2562 150 0 0 105 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
130 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 17 ตุลาคม 2562 330 63 0 163 226 226 0 1 0 225 รายชื่อ
131 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 18 ตุลาคม 2562 100 49 0 28 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
132 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 19 ตุลาคม 2562 110 0 0 103 103 103 0 0 0 103 รายชื่อ
134 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 20 ตุลาคม 2562 100 0 0 58 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
136 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 21 ตุลาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
137 วัดจันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม 21 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
138 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 22 ตุลาคม 2562 200 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
139 ศูนย์ดำรงธรรม หมู่ 4 ตำบลคลองพลู 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
141 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
142 ศาลาวัดคลองเกวียนลอย หมู่ 1 ตำบลคลองพลู 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 12 ธันวาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
144 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 13 ธันวาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 15 กันยายน 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ