สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาคิชฌกูฏ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม เขาคิชฌกูฏ

8,759

99

10

881

990

990

12

119

0

859

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 2 กรกฎาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 4 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 8 กรกฎาคม 2562 90 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 1 15 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 12 กรกฎาคม 2562 120 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 15 กรกฎาคม 2562 120 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 18 กรกฎาคม 2562 120 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 19 กรกฎาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 23 กรกฎาคม 2562 120 0 1 14 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 24 กรกฎาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 25 กรกฎาคม 2562 220 0 0 67 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 30 กรกฎาคม 2562 200 0 1 28 29 29 0 8 0 21 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 1 สิงหาคม 2562 200 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 2 สิงหาคม 2562 200 0 0 75 75 75 0 19 0 56 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 3 สิงหาคม 2562 200 0 0 31 31 31 0 25 0 6 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 5 สิงหาคม 2562 200 0 1 24 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 6 สิงหาคม 2562 200 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 7 สิงหาคม 2562 230 0 1 34 35 35 0 25 0 10 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 9 สิงหาคม 2562 200 0 1 30 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 10 สิงหาคม 2562 150 0 0 36 36 36 0 25 0 11 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 11 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 13 สิงหาคม 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 15 สิงหาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 17 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 22 สิงหาคม 2562 200 0 0 36 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 26 สิงหาคม 2562 240 0 1 28 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 18 18 18 0 9 0 9 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 2 กันยายน 2562 199 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 3 กันยายน 2562 200 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 4 กันยายน 2562 170 51 1 7 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 5 กันยายน 2562 150 15 0 17 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 6 กันยายน 2562 230 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 7 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 9 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 10 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 11 กันยายน 2562 200 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 12 กันยายน 2562 40 0 0 13 13 13 0 2 0 11 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 13 กันยายน 2562 200 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 17 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 18 กันยายน 2562 200 30 0 12 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 19 กันยายน 2562 120 1 0 12 13 13 12 0 0 1 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ