สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนายายอาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 5 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 8 กรกฎาคม 2562 80 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 9 กรกฎาคม 2562 40 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 10 กรกฎาคม 2562 40 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 15 กรกฎาคม 2562 40 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 25 กรกฎาคม 2562 40 0 1 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 26 กรกฎาคม 2562 40 0 1 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 27 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 30 กรกฎาคม 2562 40 0 2 15 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 31 กรกฎาคม 2562 40 0 1 20 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
19 ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 สิงหาคม 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
22 ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 3 สิงหาคม 2562 5 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 5 สิงหาคม 2562 41 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
27 ศาลากลางบ้านหินดาด หมู่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 8 สิงหาคม 2562 150 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 10 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 ศาลากลางบ้านซับยี่หร่า หมู่ 9 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 13 สิงหาคม 2562 55 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
34 ศาลากลางบ้านซับยี่หร่า หมู่ 9 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 20 สิงหาคม 2562 90 0 2 50 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
39 ศาลากลางบ้านหินกอง หมู่ 8 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 110 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
40 ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
41 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
42 ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 21 สิงหาคม 2562 140 0 1 55 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
44 ศาลากลางบ้าน หมุ่ 2 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
45 ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 22 สิงหาคม 2562 110 0 0 58 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
47 ศาลาวัดคลองลาว หมู่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
48 ศาลากลางบ้านหนองน้ำขาว หมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
49 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลวังโตนด 23 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
50 ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 23 สิงหาคม 2562 140 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 26 สิงหาคม 2562 90 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
54 ศาลากลางบ้านเนินมณฑา หมู่ 10 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 27 สิงหาคม 2562 105 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 2 กันยายน 2562 65 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 3 กันยายน 2562 65 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 4 กันยายน 2562 65 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 5 กันยายน 2562 65 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 6 กันยายน 2562 65 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 9 กันยายน 2562 60 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 10 กันยายน 2562 60 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 11 กันยายน 2562 110 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
66 ศาลากลางบ้านห้วงน้ำเค็ม หมู่ 8 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 12 กันยายน 2562 100 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
68 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 13 กันยายน 2562 100 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
70 ที่ทำการกำนันตำบลช้างข้าม หมู่ 11 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 16 กันยายน 2562 60 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
72 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลวังโตนด 17 กันยายน 2562 63 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 17 กันยายน 2562 120 0 0 65 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
74 ศาลากลางบ้านหมื่นซ่อง หมุ่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 18 กันยายน 2562 100 0 2 40 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 19 กันยายน 2562 70 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 20 กันยายน 2562 70 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 23 กันยายน 2562 70 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 24 กันยายน 2562 70 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 25 กันยายน 2562 70 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 26 กันยายน 2562 70 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 27 กันยายน 2562 70 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 30 กันยายน 2562 70 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 7 ตุลาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
89 ที่ทำการกองทุนฯ หมู่ 5 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 8 ตุลาคม 2562 65 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
98 ศาลากลางบ้านโกรก หมู่ 6 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 17 ตุลาคม 2562 70 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 21 ตุลาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 22 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 23 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 25 ตุลาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 28 ตุลาคม 2562 35 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 29 ตุลาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 30 ตุลาคม 2562 35 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 31 ตุลาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 1 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 4 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 5 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 6 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 7 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 8 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 11 พฤศจิกายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 12 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 13 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 14 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 15 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ