สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแก่งหางแมว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 4 กรกฎาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 10 กรกฎาคม 2562 30 0 2 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 18 กรกฎาคม 2562 90 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 24 กรกฎาคม 2562 135 0 1 57 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 25 กรกฎาคม 2562 100 0 2 10 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 27 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 28 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 30 กรกฎาคม 2562 100 0 7 32 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 1 สิงหาคม 2562 40 0 1 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 2 สิงหาคม 2562 50 0 1 16 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 6 สิงหาคม 2562 200 39 0 7 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 7 สิงหาคม 2562 215 51 0 21 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 8 สิงหาคม 2562 180 34 0 25 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 9 สิงหาคม 2562 40 1 0 14 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 13 สิงหาคม 2562 200 13 0 11 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 14 สิงหาคม 2562 160 2 0 8 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 15 สิงหาคม 2562 90 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 19 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 20 สิงหาคม 2562 160 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 21 สิงหาคม 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 22 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 23 สิงหาคม 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 26 สิงหาคม 2562 75 75 0 0 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 27 สิงหาคม 2562 75 75 0 0 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 28 สิงหาคม 2562 75 75 0 0 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 29 สิงหาคม 2562 75 75 0 1 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 9 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 10 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 11 กันยายน 2562 160 146 0 0 146 146 0 0 0 146 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 12 กันยายน 2562 160 143 0 0 143 143 0 0 0 143 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 26 กันยายน 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 7 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 8 ตุลาคม 2562 100 75 0 1 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 9 ตุลาคม 2562 100 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 16 ตุลาคม 2562 100 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 17 ตุลาคม 2562 60 58 0 4 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 18 ตุลาคม 2562 40 16 0 24 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 5 พฤศจิกายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ