สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสอยดาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 9 กรกฎาคม 2562 40 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 10 กรกฎาคม 2562 50 0 1 16 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 11 กรกฎาคม 2562 80 0 8 18 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 13 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 18 กรกฎาคม 2562 80 0 3 29 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 24 กรกฎาคม 2562 120 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 25 กรกฎาคม 2562 120 0 3 17 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 26 กรกฎาคม 2562 120 0 1 11 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 30 กรกฎาคม 2562 120 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 5 สิงหาคม 2562 120 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลทับช้าง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลทับช้าง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 6 สิงหาคม 2562 120 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
25 เทศบาลตำบลทับช้าง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลทับช้าง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 8 สิงหาคม 2562 120 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
28 เทศบาลตำบลทับช้าง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
35 ศาลากลางบ้านบ้านคลองกลาง หมู่ 18 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลากลางหมู่บ้านบ้านคลองพอก หมู่ 8 ตำบลทับช้าง 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
39 ศาลากลางบ้านบ้านคลองกลาง หมู่ 18 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 16 สิงหาคม 2562 100 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 16 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลทับช้าง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านบ่อยาง ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลากลางหมู่บ้านหนองจับเป็ด หมู่10 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 22 สิงหาคม 2562 200 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 23 สิงหาคม 2562 190 20 0 21 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
54 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองมะค่า ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศาลากลางหมู่บ้านหนองจับเป็ด หมู่10 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 24 สิงหาคม 2562 120 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
59 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 2 ซับตารี ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 15 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
61 ศาลากลางหมู่บ้านหนองจับเป็ด หมู่10 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24 สิงหาคม 2562 30 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
62 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านบ่อยาง ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 25 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด หมู่ 3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 27 สิงหาคม 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 28 สิงหาคม 2562 140 3 0 28 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 29 สิงหาคม 2562 240 36 0 22 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 30 สิงหาคม 2562 240 45 0 32 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
75 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 31 สิงหาคม 2562 300 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 2 กันยายน 2562 120 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 3 กันยายน 2562 120 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 4 กันยายน 2562 120 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 5 กันยายน 2562 120 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 6 กันยายน 2562 120 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
81 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 11 กันยายน 2562 120 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
83 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 12 กันยายน 2562 120 17 0 30 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
85 สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด หมู่ 3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 ศาลากลางกลางหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
89 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 12 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 13 กันยายน 2562 120 25 0 24 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
91 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 14 กันยายน 2562 60 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 16 กันยายน 2562 120 2 0 20 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
94 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 12 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 17 กันยายน 2562 120 19 0 22 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 18 กันยายน 2562 120 25 0 19 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
99 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 19 กันยายน 2562 120 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 20 กันยายน 2562 120 25 0 14 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 23 กันยายน 2562 120 11 0 19 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 24 กันยายน 2562 120 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 25 กันยายน 2562 120 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 26 กันยายน 2562 120 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 27 กันยายน 2562 120 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 30 กันยายน 2562 70 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
111 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 4 ตุลาคม 2562 120 18 0 8 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
113 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 5 ตุลาคม 2562 200 14 0 47 61 61 0 5 0 56 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 6 ตุลาคม 2562 180 4 0 30 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
116 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
119 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 8 ตุลาคม 2562 120 12 0 10 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 9 ตุลาคม 2562 120 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 10 ตุลาคม 2562 120 6 0 4 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
122 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 11 ตุลาคม 2562 120 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 15 ตุลาคม 2562 120 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
124 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 17 ตุลาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
126 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 18 ตุลาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
127 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 21 ตุลาคม 2562 120 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
128 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 22 ตุลาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
129 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 24 ตุลาคม 2562 5 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
130 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 25 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 29 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 30 ตุลาคม 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
134 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 31 ตุลาคม 2562 5 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
135 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 1 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 6 พฤศจิกายน 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
137 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 7 พฤศจิกายน 2562 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
138 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 8 พฤศจิกายน 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
139 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 11 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 12 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 13 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 14 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 15 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 18 พฤศจิกายน 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
145 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 20 พฤศจิกายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
146 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 21 พฤศจิกายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
147 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 28 พฤศจิกายน 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
148 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 18 ธันวาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
149 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 14 กรกฎาคม 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ