สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแหลมสิงห์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 1 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 5 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 8 กรกฎาคม 2562 10 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 12 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 19 กรกฎาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 22 กรกฎาคม 2562 10 0 3 3 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 15 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 16 สิงหาคม 2562 10 5 0 3 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 25 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 26 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 วัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 วัดบางสระเก้า 2 กันยายน 2562 100 27 0 2 29 29 0 7 0 22 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 2 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 รพสต.คลองน้ำเค็ม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 3 กันยายน 2562 160 12 0 0 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 5 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 วัดบางสระเก้า 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 6 กันยายน 2562 30 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 9 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ที่ทำการกำนันตำบลคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
42 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 รพสต.คลองน้ำเค็ม 11 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 12 กันยายน 2562 40 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
46 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 30 8 0 5 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
47 รพสต.คลองน้ำเค็ม 12 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 วัดกลางตำบลคลองน้ำเค็ม 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 13 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 60 16 0 4 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
51 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 วัดหนองชิ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56 วัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 16 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 17 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 18 กันยายน 2562 40 14 0 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
61 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
63 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 20 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 20 กันยายน 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
67 ที่ทำการกำนันตำบลคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 20 กันยายน 2562 80 15 0 1 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
68 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 วัดกลางตำบลคลองน้ำเค็ม 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 24 กันยายน 2562 80 8 0 4 12 12 0 7 0 5 รายชื่อ
74 ศาลาสระน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ที่ทำการกำนันตำบลคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 25 กันยายน 2562 90 13 0 1 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
76 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 26 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
77 ที่ทำการกำนันตำบลคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 27 กันยายน 2562 120 28 0 6 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
78 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 30 กันยายน 2562 40 2 0 6 8 8 0 4 0 4 รายชื่อ
81 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 รพสต.คลองน้ำเค็ม 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 7 ตุลาคม 2562 140 16 0 3 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
85 ที่ทำการกำนันตำบลคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 7 ตุลาคม 2562 40 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
86 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 14 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 15 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 16 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 17 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 18 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ