สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมะขาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 3 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 4 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 8 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 12 กรกฎาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 15 กรกฎาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 19 กรกฎาคม 2562 120 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 22 กรกฎาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 ศาลาวัดขนุน 23 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 ศาลาวัดขนุน 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 ศาลาวัดขนุน 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 25 กรกฎาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 26 กรกฎาคม 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 29 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 30 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาวัดขนุน 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 1 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 5 สิงหาคม 2562 120 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
22 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 6 สิงหาคม 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
24 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 8 สิงหาคม 2562 18 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
27 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30 ศาลาวัดขนุน 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
31 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
33 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
34 ศาลาวัดขนุน 19 สิงหาคม 2562 42 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
36 เทศบาลตำบลปัถวี 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
38 สำนักงานเทศบาลตำบลปัถวี 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
39 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 15 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
40 วัดทุ่งบอน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลมะขาม 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
43 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 ศาลาวัดบ้านปึก 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลาวัดขนุน 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
46 ศาลาวัดบ้านปึก 22 สิงหาคม 2562 50 22 0 1 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
47 ศาลาเอนกประสงค์วัดปึก 22 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 วัดท่าหลวงบน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 วัดทุ่งบอน หมู่ 1 ตำบลปัถวี 22 สิงหาคม 2562 40 27 0 1 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 22 สิงหาคม 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
52 ศาลาวัดบ้านปึก 23 สิงหาคม 2562 5 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
53 เทศบาลตำบลปัถวี 23 สิงหาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม 23 สิงหาคม 2562 18 14 0 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 23 สิงหาคม 2562 150 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
56 วัดบ้านอ่าง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศาลาวัดขนุน 23 สิงหาคม 2562 15 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
58 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 26 สิงหาคม 2562 120 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
60 ศาลาวัดขนุน 26 สิงหาคม 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 27 สิงหาคม 2562 10 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
62 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม 27 สิงหาคม 2562 43 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
63 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 28 สิงหาคม 2562 5 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
64 ศาลาวัดขนุน 28 สิงหาคม 2562 8 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
65 เทศบาลตำบลปัถวี 28 สิงหาคม 2562 15 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
66 ศาลาวัดขนุน 29 สิงหาคม 2562 12 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
67 ศาลา ม.12 ตำบลปัถวี 29 สิงหาคม 2562 60 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
68 ศาลาวัดขนุน 30 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 30 สิงหาคม 2562 30 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
70 ศาลา ม.12 ตำบลปัถวี 30 สิงหาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
71 ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลมะขาม 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 2 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 วัดท่าหลวงบน 2 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 เทศบาลตำบลปัถวี 2 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 2 กันยายน 2562 30 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 3 กันยายน 2562 40 2 0 3 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
77 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 3 กันยายน 2562 6 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
78 วัดหนองอ้อ 4 กันยายน 2562 100 25 0 1 26 26 0 2 0 24 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 4 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
80 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 4 กันยายน 2562 6 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
81 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 4 กันยายน 2562 22 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
82 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 5 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
83 เทศบาลตำบลปัถวี 5 กันยายน 2562 10 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
84 ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลอ่างคีรี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 5 กันยายน 2562 30 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
86 ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลอ่างคีรี 6 กันยายน 2562 80 38 0 0 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 9 กันยายน 2562 120 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
89 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 10 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 10 กันยายน 2562 15 1 0 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
91 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 10 กันยายน 2562 50 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
92 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ศาลาวัดขนุน 11 กันยายน 2562 105 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 11 กันยายน 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
95 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 ศาลาประจำหมู่ 6 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 12 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
98 เทศบาลตำบลปัถวี 12 กันยายน 2562 50 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
99 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 17 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
100 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 13 กันยายน 2562 120 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
102 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 22 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
104 ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 25 12 0 4 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
106 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 14 กันยายน 2562 27 19 0 8 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 15 กันยายน 2562 5 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
109 ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลอ่างคีรี 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 วัดหนองอ้อ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 0 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
112 เทศบาลตำบลปัถวี 16 กันยายน 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
113 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 58 26 0 22 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 ศาลาประจำหมู่ 6 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 50 5 0 43 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
120 ศาลาวัดขนุน 17 กันยายน 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
121 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 17 กันยายน 2562 60 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
124 เทศบาลตำบลปัถวี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 วัดบ้านอ่าง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 สำนักงานเทศบาลตำบลปัถวี 18 กันยายน 2562 20 5 0 3 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
127 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 18 กันยายน 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
129 ศาลาประจำหมู่ 6 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 เทศบาลตำบลปัถวี 18 กันยายน 2562 50 21 0 9 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
131 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 18 กันยายน 2562 10 4 0 6 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
132 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 19 กันยายน 2562 40 6 0 7 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
134 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 เทศบาลตำบลปัถวี 19 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
136 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
137 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 19 กันยายน 2562 50 7 0 32 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
138 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 20 กันยายน 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
139 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 20 กันยายน 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
140 สำนักงานเทศบาลตำบลปัถวี 20 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 23 กันยายน 2562 120 6 0 2 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
142 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 24 กันยายน 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
143 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 24 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
144 เทศบาลตำบลปัถวี 24 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
145 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 25 กันยายน 2562 33 1 0 28 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
146 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 25 กันยายน 2562 80 19 0 17 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
147 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 26 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
148 เทศบาลตำบลปัถวี 26 กันยายน 2562 10 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
149 วัดบ้านอ่าง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 26 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
151 เทศบาลตำบลปัถวี 27 กันยายน 2562 40 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
152 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 27 กันยายน 2562 120 1 0 7 8 8 0 3 0 5 รายชื่อ
153 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 27 กันยายน 2562 5 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
154 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 30 กันยายน 2562 45 0 0 29 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
155 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 30 กันยายน 2562 40 1 0 11 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
156 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ตุลาคม 2562 7 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
157 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ตุลาคม 2562 3 3 0 1 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
158 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
159 เทศบาลตำบลปัถวี 1 ตุลาคม 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
160 ศาลาวัดบ้านปึก 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 ศาลาวัดขนุน 1 ตุลาคม 2562 15 2 0 14 16 16 0 12 0 4 รายชื่อ
162 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
163 ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 2 ตุลาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 2 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
165 วัดบ้านอ่าง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 3 ตุลาคม 2562 29 0 0 11 11 11 0 6 0 5 รายชื่อ
168 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 4 ตุลาคม 2562 120 2 0 1 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
169 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 4 ตุลาคม 2562 120 11 0 75 86 86 0 62 0 24 รายชื่อ
170 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 7 ตุลาคม 2562 80 4 0 53 57 57 0 26 0 31 รายชื่อ
171 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 7 ตุลาคม 2562 60 18 0 1 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
173 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 8 ตุลาคม 2562 30 4 0 2 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
174 เทศบาลตำบลปัถวี 9 ตุลาคม 2562 30 15 0 14 29 29 0 25 0 4 รายชื่อ
175 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
176 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 9 ตุลาคม 2562 15 1 0 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
177 วัดหนองอ้อ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 10 ตุลาคม 2562 35 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
180 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 10 ตุลาคม 2562 50 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
181 วัดหนองอ้อ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
182 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 11 ตุลาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
183 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 15 ตุลาคม 2562 43 1 0 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
184 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 15 ตุลาคม 2562 20 10 0 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
185 วัดบ้านอ่าง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 16 ตุลาคม 2562 120 20 0 4 24 24 0 11 0 13 รายชื่อ
187 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
188 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 17 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
189 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 18 ตุลาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
190 ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกตะพง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 18 ตุลาคม 2562 19 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
191 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง 21 ตุลาคม 2562 12 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
192 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 30 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
193 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
194 สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 6 มกราคม 2563 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ