สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโป่งน้ำร้อน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 1 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 1 กรกฎาคม 2562 5 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 2 กรกฎาคม 2562 25 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 5 กรกฎาคม 2562 35 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 6 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 7 กรกฎาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 9 กรกฎาคม 2562 35 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 9 กรกฎาคม 2562 120 0 0 105 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 10 กรกฎาคม 2562 25 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 22 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
18 ที่ทำการกลุ่มปรับปรุงคุณภาพลำไยบ้านซับตาเมา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 24 กรกฎาคม 2562 130 0 0 83 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 26 กรกฎาคม 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24 ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 6 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
26 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคมบ้านทุ่งม่วง หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 7 สิงหาคม 2562 75 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
29 ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
32 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาประชาคมหมู่บ้านซับมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
36 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 โรงเรียนบ้านดงจิก 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 13 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
41 ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 โรงเรียนบ้านคลองคต หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 130 0 0 120 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 16 สิงหาคม 2562 15 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
46 ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
49 ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองเร่ว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 80 64 0 10 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
50 ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 20 สิงหาคม 2562 90 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
51 ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
55 ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 74 74 74 0 23 0 51 รายชื่อ
57 หอประชุมโรงเรียนบ้านแปลง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 165 0 0 164 164 164 0 0 0 164 รายชื่อ
58 ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 26 สิงหาคม 2562 35 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
63 ศาลากองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านจางวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ศาลากองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านจางวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 27 สิงหาคม 2562 75 60 0 15 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 27 สิงหาคม 2562 75 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
66 ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
68 ศาลาประชาคมบ้านบึงชนังกลาง 28 สิงหาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
69 ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
71 ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
74 ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 30 สิงหาคม 2562 140 0 0 106 106 106 0 0 0 106 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 2 กันยายน 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
77 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทรัพย์ประเมิน หมู่ 9 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 2 กันยายน 2562 25 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
78 ศาลาประชาคมบ้านมะรุม 3 กันยายน 2562 100 0 0 76 76 76 0 4 0 72 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 3 กันยายน 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 4 กันยายน 2562 55 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
81 ศาลาประชาคมบ้านแสมด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 4 กันยายน 2562 90 0 0 90 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 5 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 6 กันยายน 2562 40 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 9 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 10 กันยายน 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 11 กันยายน 2562 50 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 13 กันยายน 2562 70 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
88 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาสนาดก์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 16 กันยายน 2562 50 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
90 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทรัพย์ประเมิน หมู่ 9 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 45 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
91 ศาลาวัดชะแมบ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 17 กันยายน 2562 45 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
93 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาสนาดก์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 100 60 0 39 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 18 กันยายน 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
95 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาสนาดก์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 18 กันยายน 2562 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
96 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังกระแพร หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 18 กันยายน 2562 50 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
97 ศาลาวัดชะแมบ 18 กันยายน 2562 60 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 19 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 20 กันยายน 2562 60 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 23 กันยายน 2562 30 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 24 กันยายน 2562 15 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 25 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 26 กันยายน 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 27 กันยายน 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
105 ที่ทำการกลุ่มปรับปรุงคุณภาพลำไยบ้านซับตาเมา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 29 กันยายน 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 30 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 1 ตุลาคม 2562 15 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 3 0 2 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
111 ศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 5 ตุลาคม 2562 95 0 0 61 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
112 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านเขาหอม หมู่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 6 ตุลาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
115 ศาลาประชาคมบ้านทุ่งม่วง หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 9 ตุลาคม 2562 15 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 10 ตุลาคม 2562 35 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
118 วัดทุ่งกร่าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 10 ตุลาคม 2562 25 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
119 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 11 ตุลาคม 2562 35 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
121 ศาลาประชาคมบ้านเขาถ้ำสาริกา หมู่ 9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 15 ตุลาคม 2562 25 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
122 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 15 ตุลาคม 2562 25 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 16 ตุลาคม 2562 10 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
124 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
126 ศาลาประชาคมหมู่บ้านพังงอน หมู่ที่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
127 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
128 ศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 ศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 19 ตุลาคม 2562 30 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
130 ศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 20 ตุลาคม 2562 40 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
131 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 21 ตุลาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
133 สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 21 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
134 ศาลาเอนกประสงค์บ้านสามสิบ หมู่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
135 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 9 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ