สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าใหม่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 1 กรกฎาคม 2562 20 0 2 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 8 กรกฎาคม 2562 60 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 11 กรกฎาคม 2562 60 0 1 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 12 กรกฎาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 60 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 60 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 19 กรกฎาคม 2562 60 0 1 19 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 60 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 23 กรกฎาคม 2562 70 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 24 กรกฎาคม 2562 75 0 0 32 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 29 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 1 สิงหาคม 2562 95 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 6 สิงหาคม 2562 90 0 3 33 36 36 0 6 0 30 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 22 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 15 สิงหาคม 2562 80 0 1 17 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
35 ศาลาวัดสระแก้ว 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.เขาแก้ว 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 3 กันยายน 2562 60 0 0 22 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 4 กันยายน 2562 80 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 5 กันยายน 2562 80 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 6 กันยายน 2562 60 60 0 1 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 10 กันยายน 2562 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
48 ศาลาหมู่บ้าน ม.11 ต.ทุ่งเบญจา 11 กันยายน 2562 50 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 11 กันยายน 2562 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 12 กันยายน 2562 80 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
51 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.ทุ่งเบญจา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.ทุ่งเบญจา 13 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 13 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
54 ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.เขาแก้ว 13 กันยายน 2562 80 60 0 12 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 16 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
56 ศาลาวัดแพร่งขาหยั่ง หมู่ 15 ต.สองพี่น้อง 17 กันยายน 2562 150 128 0 0 128 128 0 0 0 128 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 17 กันยายน 2562 80 0 0 24 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 18 กันยายน 2562 110 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 19 กันยายน 2562 80 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
60 ศาลาหมู่บ้าน ม.9 ต.เขาแก้ว 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 20 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
62 ศาลาวัดสระแก้ว 20 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
63 ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.เขาแก้ว 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 24 กันยายน 2562 80 0 0 13 13 13 0 4 0 9 รายชื่อ
65 ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.เขาแก้ว 25 กันยายน 2562 40 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 25 กันยายน 2562 80 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 26 กันยายน 2562 80 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 27 กันยายน 2562 70 27 0 16 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
69 ศาลาวัดสระแก้ว 27 กันยายน 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 8 8 8 0 8 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
72 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.ทุ่งเบญจา 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 25 25 25 0 14 0 11 รายชื่อ
74 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.ทุ่งเบญจา 3 ตุลาคม 2562 100 69 0 0 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
75 ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.ทุ่งเบญจา 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
77 ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.ทุ่งเบญจา 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 4 0 2 รายชื่อ
79 ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.ทุ่งเบญจา 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลาหมู่บ้าน ม.14 ต.ทุ่งเบญจา 17 ตุลาคม 2562 145 141 0 1 142 142 0 0 0 142 รายชื่อ
87 ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.ทุ่งเบญจา 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
89 ศาลาวัดสระแก้ว 18 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ศาลาหมู่บ้าน ม.9 ต.เขาแก้ว 19 ตุลาคม 2562 100 76 0 0 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
91 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.ทุ่งเบญจา 21 ตุลาคม 2562 100 0 0 95 95 95 0 0 0 95 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 21 ตุลาคม 2562 7 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
93 ศาลาวัดสระแก้ว 21 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
94 ศาลาวัดสระแก้ว 25 ตุลาคม 2562 10 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
95 ศาลาวัดสระแก้ว 29 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 1 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 4 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 8 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ