สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขลุง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอขลุง

2,841

824

4

860

1,688

1,688

38

158

0

1,492

1. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 12 กรกฎาคม 2562 130 0 2 96 98 98 0 2 0 96 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 23 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 25 กรกฎาคม 2562 180 0 0 108 108 108 0 0 0 108 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 26 กรกฎาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 1 สิงหาคม 2562 60 47 0 10 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 6 สิงหาคม 2562 60 48 0 3 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 7 สิงหาคม 2562 50 45 0 3 48 48 0 3 0 45 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 8 สิงหาคม 2562 55 50 0 1 51 51 0 11 0 40 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 13 สิงหาคม 2562 50 45 0 3 48 48 0 8 0 40 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 14 สิงหาคม 2562 63 48 0 11 59 59 0 14 0 45 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 15 สิงหาคม 2562 60 47 1 3 51 51 0 17 0 34 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 20 สิงหาคม 2562 51 44 0 0 44 44 0 8 0 36 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 21 สิงหาคม 2562 55 53 0 0 53 53 0 11 0 42 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 22 สิงหาคม 2562 105 98 0 0 98 98 0 9 0 89 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 23 สิงหาคม 2562 80 40 0 1 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 27 สิงหาคม 2562 140 2 0 48 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 2 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 3 กันยายน 2562 150 0 0 114 114 114 0 20 0 94 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 6 กันยายน 2562 25 3 0 19 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 12 กันยายน 2562 65 58 0 2 60 60 0 6 0 54 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 13 กันยายน 2562 60 51 0 5 56 56 0 5 0 51 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 16 กันยายน 2562 60 57 0 4 61 61 0 3 0 58 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 17 กันยายน 2562 90 85 0 6 91 91 0 12 0 79 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 18 กันยายน 2562 120 3 0 101 104 104 0 6 0 98 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 24 กันยายน 2562 120 0 0 38 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ