สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขลุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 12 กรกฎาคม 2562 130 0 2 96 98 98 0 2 0 96 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 23 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 25 กรกฎาคม 2562 180 0 0 108 108 108 0 0 0 108 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 26 กรกฎาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 1 สิงหาคม 2562 60 47 0 10 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 6 สิงหาคม 2562 60 48 0 3 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 7 สิงหาคม 2562 50 45 0 3 48 48 0 3 0 45 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 8 สิงหาคม 2562 55 50 0 1 51 51 0 11 0 40 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 13 สิงหาคม 2562 50 45 0 3 48 48 0 8 0 40 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 14 สิงหาคม 2562 63 47 0 11 58 58 0 13 0 45 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 15 สิงหาคม 2562 60 45 1 3 49 49 0 15 0 34 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 20 สิงหาคม 2562 51 44 0 0 44 44 0 8 0 36 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 21 สิงหาคม 2562 55 51 0 0 51 51 0 9 0 42 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 22 สิงหาคม 2562 105 98 0 0 98 98 0 9 0 89 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 23 สิงหาคม 2562 80 40 0 1 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 27 สิงหาคม 2562 140 2 0 48 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 28 สิงหาคม 2562 0 0 1 118 119 119 0 10 0 109 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 2 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 3 กันยายน 2562 150 0 0 112 112 112 0 18 0 94 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 6 กันยายน 2562 25 3 0 19 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 12 กันยายน 2562 65 57 0 2 59 59 0 5 0 54 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 13 กันยายน 2562 60 51 0 5 56 56 0 5 0 51 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 16 กันยายน 2562 60 57 0 4 61 61 0 3 0 58 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 17 กันยายน 2562 90 84 0 6 90 90 0 11 0 79 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 18 กันยายน 2562 120 3 0 101 104 104 0 6 0 98 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 24 กันยายน 2562 130 0 0 74 74 74 0 21 0 53 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 25 กันยายน 2562 70 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 26 กันยายน 2562 80 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 27 กันยายน 2562 90 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 30 กันยายน 2562 60 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 1 ตุลาคม 2562 40 1 0 10 11 11 0 7 0 4 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 3 0 2 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 9 9 9 0 6 0 3 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 3 0 3 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 11 ตุลาคม 2562 40 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 15 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 16 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 12 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ