สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองจันทบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 9 กรกฎาคม 2562 35 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 วัดสมเด็จศิริปุญญาราม ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 23 กรกฎาคม 2562 140 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 24 กรกฎาคม 2562 160 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 29 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2 สิงหาคม 2562 160 0 0 56 56 56 0 4 0 52 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศพก.อำเภอเมืองจันทบุรี หมู่ 5 ตำบลพลับพลา อ.เมืองจันทบุรี 5 สิงหาคม 2562 160 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 6 สิงหาคม 2562 160 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 6 สิงหาคม 2562 150 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 160 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลแสลงอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 14 สิงหาคม 2562 160 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 160 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
29 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 วัดสมเด็จศิริปุญญาราม ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี 16 สิงหาคม 2562 160 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองนารายณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองนารายณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 วัดโป่งแรด หมู่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 160 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 160 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
38 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
39 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 160 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่3 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 50 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองนารายณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 50 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองนารายณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศจช.ตำบลคมบาง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแสลง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 รพสต.หนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศจช.ตำบลคมบาง 29 สิงหาคม 2562 100 72 0 0 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 รพสต.หนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว 30 สิงหาคม 2562 100 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 2 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 6 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแสลง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 10 กันยายน 2562 90 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
61 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแสลง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแสลง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 12 กันยายน 2562 120 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
66 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 รพสต.หนองขอน หมู่ที่ 6 ต.คมบาง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศจช.ตำบลคมบาง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 17 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
72 โรงเรียนวัดเนินยาง หมู่ที่ 1 ต.คมบาง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 โรงเรียนวัดเขาน้อย หมู่ที่ 8 ต.คมบาง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 อบต.คมบาง หมู่ที่9 ต.คมบาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 รพสต.หนองขอน หมู่ที่ 6 ต.คมบาง 20 กันยายน 2562 400 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
78 ศจช.ตำบลคมบาง 20 กันยายน 2562 400 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
79 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี 20 กันยายน 2562 400 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
80 โรงเรียนวัดเนินยาง หมู่ที่ 1 ต.คมบาง 20 กันยายน 2562 400 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
81 วัดแสลง หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 โรงเรียนวัดเขาน้อย หมู่ที่ 8 ต.คมบาง 20 กันยายน 2562 0 26 0 1 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
83 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี 20 กันยายน 2562 400 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
84 อบต.คมบาง หมู่ที่9 ต.คมบาง 20 กันยายน 2562 400 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 วัดแสลง หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง 23 กันยายน 2562 400 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 23 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 24 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
89 วัดสระบาป หมู่ที่ 6 ต.คลองนารายณ์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 วัดสระบาป หมู่ที่ 6 ต.คลองนารายณ์ 25 กันยายน 2562 100 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ตลาดเจริญสุข 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 วัดเนินโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 วัดเนินโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.คลองนารายณ์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ศาลาบึงบอน หมู่ที่12 ต.คลองนารายณ์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ศาลาบึงบอน หมู่ที่12 ต.คลองนารายณ์ 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ต.จันทนิมิต 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.คลองนารายณ์ 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13 ต.พลับพลา 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ต.จันทนิมิต 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 วัดสระบาป หมู่ที่ 6 ต.คลองนารายณ์ 1 ตุลาคม 2562 400 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
106 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.คลองนารายณ์ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 1 ตุลาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
108 วัดเนินโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 ศจช.บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่11 ต.หนองบัว 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13 ต.พลับพลา 1 ตุลาคม 2562 400 4 0 12 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
111 ไม่ใช้ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ต.จันทนิมิต 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 ศจช.บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่11 ต.หนองบัว 2 ตุลาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
114 วัดสระบาป หมู่ที่ 6 ต.คลองนารายณ์ 2 ตุลาคม 2562 100 50 0 0 50 50 0 50 0 0 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 2 ตุลาคม 2562 100 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
118 ศจช.ตำบลคมบาง 3 ตุลาคม 2562 100 8 0 0 8 8 0 8 0 0 รายชื่อ
119 ศจช.ตำบลคมบาง 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 7 ตุลาคม 2562 40 11 0 0 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 7 ตุลาคม 2562 50 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
122 วัดเนินโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว 7 ตุลาคม 2562 100 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 8 ตุลาคม 2562 50 17 0 0 17 17 0 15 0 2 รายชื่อ
124 ศจช.ตำบลคมบาง 8 ตุลาคม 2562 100 34 0 0 34 34 0 18 0 16 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 3 0 2 รายชื่อ
126 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 9 ตุลาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
127 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 9 ตุลาคม 2562 160 6 0 0 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
128 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 11 ตุลาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
130 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 15 ตุลาคม 2562 160 19 0 8 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
131 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 16 ตุลาคม 2562 120 4 0 3 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
134 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 17 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 18 ตุลาคม 2562 120 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
137 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 31 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ