สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนิคมพัฒนา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 23 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 6 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 14 สิงหาคม 2562 25 0 0 14 14 14 0 4 0 10 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 20 สิงหาคม 2562 11 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 22 สิงหาคม 2562 45 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 27 สิงหาคม 2562 20 0 2 7 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 3 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 5 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 12 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 17 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 19 กันยายน 2562 70 65 0 0 65 65 0 1 0 64 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 19 กันยายน 2562 10 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 27 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 4 ตุลาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 7 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 8 ตุลาคม 2562 12 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 18 ตุลาคม 2562 7 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 25 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 31 ตุลาคม 2562 6 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 21 พฤศจิกายน 2562 6 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 26 พฤศจิกายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ