สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนิคมพัฒนา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนิคมพัฒนา

591

9

2

52

63

63

9

5

0

49

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 23 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 6 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 14 สิงหาคม 2562 25 0 0 14 14 14 0 4 0 10 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 20 สิงหาคม 2562 11 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 22 สิงหาคม 2562 45 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 27 สิงหาคม 2562 20 0 2 7 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 3 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 5 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 12 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 17 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 19 กันยายน 2562 70 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ