สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาชะเมา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 19 กรกฎาคม 2562 90 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 24 กรกฎาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 26 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 4 กันยายน 2562 50 14 0 12 26 26 0 11 0 15 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 6 กันยายน 2562 50 23 0 0 23 23 0 0 1 22 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 18 กันยายน 2562 80 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 20 กันยายน 2562 80 22 0 0 22 22 0 22 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 25 กันยายน 2562 80 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 27 กันยายน 2562 80 14 0 0 14 14 0 11 0 3 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 2 ตุลาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 23 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 24 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 25 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 29 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 30 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 31 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ