สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาชะเมา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขาชะเมา

4,050

39

0

64

103

103

1

11

2

89

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 19 กรกฎาคม 2562 90 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 24 กรกฎาคม 2562 120 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 26 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 4 กันยายน 2562 50 14 0 12 26 26 0 11 0 15 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 6 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 2 22 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 20 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 23 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 24 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 25 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 29 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 30 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 31 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ