สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปลวกแดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 25 กรกฎาคม 2562 35 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 31 กรกฎาคม 2562 35 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 2 สิงหาคม 2562 31 15 0 4 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 5 สิงหาคม 2562 30 16 0 8 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 7 สิงหาคม 2562 32 21 0 1 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 7 สิงหาคม 2562 15 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 9 สิงหาคม 2562 30 14 0 8 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 13 สิงหาคม 2562 40 30 0 6 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 15 สิงหาคม 2562 40 30 0 2 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 27 สิงหาคม 2562 37 33 0 1 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 28 สิงหาคม 2562 32 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 29 สิงหาคม 2562 35 30 0 0 30 30 0 6 0 24 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 30 สิงหาคม 2562 25 17 0 0 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 2 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 2 กันยายน 2562 30 17 0 1 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 4 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 0 5 0 29 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 4 กันยายน 2562 10 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 6 กันยายน 2562 30 19 0 3 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 10 กันยายน 2562 20 8 0 2 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 19 กันยายน 2562 35 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 24 กันยายน 2562 37 21 0 0 21 21 0 3 0 18 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 26 กันยายน 2562 25 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 27 กันยายน 2562 10 7 0 1 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 2 0 2 รายชื่อ