สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านค่าย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 28 28 28 0 3 0 25 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 19 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 4 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 9 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 11 กันยายน 2562 20 15 1 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 18 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 19 กันยายน 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 23 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 25 กันยายน 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 26 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 27 กันยายน 2562 29 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 7 0 8 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 3 0 4 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 4 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 6 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 11 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 13 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 18 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 20 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 25 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 27 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 2 ธันวาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 4 ธันวาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 9 ธันวาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 11 ธันวาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 16 ธันวาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 18 ธันวาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 23 ธันวาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 25 ธันวาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ