สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านค่าย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านค่าย

1,140

87

1

163

251

251

52

18

0

181

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 30 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 4 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 9 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 11 กันยายน 2562 20 15 1 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 18 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 19 กันยายน 2562 20 16 0 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 23 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 25 กันยายน 2562 20 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ