สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังจันทร์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังจันทร์

1,680

476

1

49

526

526

19

87

2

418

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 6 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 8 สิงหาคม 2562 30 22 0 4 26 26 0 6 1 19 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 13 สิงหาคม 2562 40 32 0 1 33 33 0 10 0 23 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 15 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 20 สิงหาคม 2562 35 26 0 0 26 26 0 4 0 22 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 22 สิงหาคม 2562 35 34 0 0 34 34 0 8 1 25 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 27 สิงหาคม 2562 35 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 29 สิงหาคม 2562 40 38 0 2 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 3 กันยายน 2562 60 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 5 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 14 0 22 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 10 กันยายน 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 11 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 12 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 17 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 13 0 27 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 18 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 19 กันยายน 2562 40 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 19 กันยายน 2562 20 8 0 1 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 20 กันยายน 2562 45 41 0 0 41 41 0 6 0 35 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 20 กันยายน 2562 30 3 0 2 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 21 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 21 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 19 0 27 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 23 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 24 กันยายน 2562 40 17 0 0 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 25 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ