สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังจันทร์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 6 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 8 สิงหาคม 2562 30 22 0 4 26 26 0 6 1 19 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 13 สิงหาคม 2562 40 30 0 1 31 31 0 8 0 23 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 15 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 20 สิงหาคม 2562 35 24 0 0 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 22 สิงหาคม 2562 35 34 0 0 34 34 0 8 1 25 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 27 สิงหาคม 2562 35 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 29 สิงหาคม 2562 40 38 0 2 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 3 กันยายน 2562 60 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 5 กันยายน 2562 40 29 0 0 29 29 0 7 0 22 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 10 กันยายน 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 11 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 12 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 17 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 10 0 27 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 18 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 19 กันยายน 2562 20 8 0 1 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 19 กันยายน 2562 40 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 20 กันยายน 2562 30 3 0 2 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 20 กันยายน 2562 45 39 0 0 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 21 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 21 กันยายน 2562 50 44 0 0 44 44 0 17 0 27 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 23 กันยายน 2562 40 47 0 0 47 47 0 9 0 38 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 24 กันยายน 2562 55 31 0 0 31 31 0 13 0 18 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 25 กันยายน 2562 50 36 0 0 36 36 0 17 0 19 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 25 กันยายน 2562 2 5 0 1 6 6 0 2 0 4 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 26 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 26 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 27 กันยายน 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 30 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 30 กันยายน 2562 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 1 ตุลาคม 2562 30 5 0 2 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 2 ตุลาคม 2562 6 1 0 2 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 7 ตุลาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 10 ตุลาคม 2562 20 1 0 3 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 11 ตุลาคม 2562 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 15 ตุลาคม 2562 20 0 1 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 21 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 22 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ห้อง2(สอบ) 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ