สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแกลง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแกลง

7,905

234

45

227

506

506

75

28

0

403

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 2 4 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 26 กรกฎาคม 2562 40 0 2 18 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 7 7 7 0 2 0 5 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 7 สิงหาคม 2562 20 0 5 1 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 13 สิงหาคม 2562 200 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 15 สิงหาคม 2562 400 0 2 27 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 19 สิงหาคม 2562 200 0 32 8 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 20 สิงหาคม 2562 400 0 0 56 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 21 สิงหาคม 2562 20 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 22 สิงหาคม 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 23 สิงหาคม 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 2 กันยายน 2562 200 0 0 33 33 33 0 23 0 10 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 3 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 4 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 5 กันยายน 2562 200 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 5 กันยายน 2562 50 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 6 กันยายน 2562 200 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 9 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 10 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 11 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 12 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 16 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 16 กันยายน 2562 100 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 17 กันยายน 2562 200 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 18 กันยายน 2562 100 82 0 1 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 18 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 19 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 19 กันยายน 2562 5 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 20 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 20 กันยายน 2562 50 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 23 กันยายน 2562 200 0 0 11 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 23 กันยายน 2562 100 32 0 0 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 24 กันยายน 2562 100 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 27 กันยายน 2562 200 0 1 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ