สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแกลง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 2 4 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 26 กรกฎาคม 2562 40 0 2 18 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 7 7 7 0 2 0 5 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 7 สิงหาคม 2562 20 0 5 1 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 13 สิงหาคม 2562 200 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 15 สิงหาคม 2562 400 0 2 27 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 19 สิงหาคม 2562 200 0 32 8 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 20 สิงหาคม 2562 400 0 0 56 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 21 สิงหาคม 2562 20 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 22 สิงหาคม 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 23 สิงหาคม 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 2 กันยายน 2562 200 0 0 32 32 32 0 22 0 10 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 3 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 4 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 5 กันยายน 2562 50 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 5 กันยายน 2562 200 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 6 กันยายน 2562 200 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 9 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 10 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 11 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 12 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 16 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 16 กันยายน 2562 100 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 17 กันยายน 2562 200 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 18 กันยายน 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 18 กันยายน 2562 100 82 0 1 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 19 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 19 กันยายน 2562 5 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 20 กันยายน 2562 50 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 20 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 23 กันยายน 2562 100 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 23 กันยายน 2562 200 0 0 30 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 24 กันยายน 2562 100 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 24 กันยายน 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 25 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 26 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 26 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 27 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 27 กันยายน 2562 200 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 30 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 8 8 8 0 7 0 1 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 5 5 5 0 4 0 1 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 7 ตุลาคม 2562 200 0 0 6 6 6 0 4 0 2 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 45 45 45 0 45 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 21 ตุลาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 22 ตุลาคม 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 24 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 28 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 29 ตุลาคม 2562 200 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 30 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 31 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 4 พฤศจิกายน 2562 120 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 5 พฤศจิกายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 6 พฤศจิกายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 7 พฤศจิกายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง2 8 พฤศจิกายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ