สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านฉาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 30 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 30 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 3 กันยายน 2562 40 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 5 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 13 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 19 กันยายน 2562 25 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 23 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 24 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 26 กันยายน 2562 26 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 1 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 14 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 29 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 30 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 4 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 8 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 11 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 15 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 18 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 22 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 25 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 29 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ