สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านฉาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านฉาง

1,195

81

0

85

166

166

11

1

0

154

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 30 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 30 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 3 กันยายน 2562 40 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 5 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 13 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 23 กันยายน 2562 25 8 0 0 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 24 กันยายน 2562 25 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 14 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ