สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองระยอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 1 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 5 สิงหาคม 2562 45 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 7 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 8 สิงหาคม 2562 45 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 13 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 15 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 19 สิงหาคม 2562 45 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 20 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 22 สิงหาคม 2562 45 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 26 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 27 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 29 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 2 กันยายน 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 4 กันยายน 2562 150 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
28 อบต.นาตาขวัญ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 อบต.กะเฉด 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 อบต.นาตาขวัญ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศพก.บ้านแลง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 วสช.กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดตำบลตะพง 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 วสช.กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดตำบลตะพง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 วสช.กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดตำบลตะพง 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 วสช.กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดตำบลตะพง 3 ตุลาคม 2562 180 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ