สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองระยอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองระยอง

935

1

0

50

51

51

0

0

0

51

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 1 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 5 สิงหาคม 2562 45 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 7 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 8 สิงหาคม 2562 45 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 13 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 15 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 19 สิงหาคม 2562 45 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 20 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 22 สิงหาคม 2562 45 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 26 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 27 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 29 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 2 กันยายน 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 4 กันยายน 2562 150 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ