สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกาะจันทร์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 9 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 12 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 13 สิงหาคม 2562 90 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 9 กันยายน 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 10 กันยายน 2562 60 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 11 กันยายน 2562 60 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 12 กันยายน 2562 60 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 12 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 13 กันยายน 2562 300 116 0 0 116 116 0 0 0 116 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 โรงเรียนหนองยายหมาด ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ 13 กันยายน 2562 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 16 กันยายน 2562 200 75 0 0 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 19 กันยายน 2562 0 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 20 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 30 กันยายน 2562 55 14 0 7 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 1 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ