สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเกาะจันทร์

4,601

231

0

62

293

293

0

5

0

288

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 9 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 12 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 13 สิงหาคม 2562 90 0 0 32 32 32 0 5 0 27 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 19 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 9 กันยายน 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 10 กันยายน 2562 60 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 11 กันยายน 2562 60 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 12 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 12 กันยายน 2562 60 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. โรงเรียนหนองยายหมาด ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ 13 กันยายน 2562 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 13 กันยายน 2562 300 116 0 0 116 116 0 0 0 116 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 16 กันยายน 2562 200 75 0 0 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 20 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ