สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ่อทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 5 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 26 กรกฎาคม 2562 70 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 สิงหาคม 2562 60 11 0 2 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 5 สิงหาคม 2562 120 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 6 สิงหาคม 2562 60 46 0 1 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 8 สิงหาคม 2562 120 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 13 สิงหาคม 2562 240 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 14 สิงหาคม 2562 240 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 17 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 21 สิงหาคม 2562 90 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 27 สิงหาคม 2562 210 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 28 สิงหาคม 2562 400 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 2 กันยายน 2562 200 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 3 กันยายน 2562 170 57 0 1 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 4 กันยายน 2562 320 74 0 0 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 5 กันยายน 2562 320 62 0 1 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 6 กันยายน 2562 320 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 10 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 12 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 13 กันยายน 2562 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 16 กันยายน 2562 80 17 0 0 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 19 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20 กันยายน 2562 100 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 27 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 9 ตุลาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 10 ตุลาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 16 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 17 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 18 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 21 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 22 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 24 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 31 ตุลาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 1 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 2 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 4 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 5 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 6 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 7 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 8 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 9 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 11 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 12 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 13 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 14 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ