สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสัตหีบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 8 สิงหาคม 2562 25 7 0 1 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 15 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 22 สิงหาคม 2562 25 19 0 2 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 22 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 27 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 27 สิงหาคม 2562 32 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 28 สิงหาคม 2562 30 27 0 1 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 29 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 2 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 3 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 5 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 6 กันยายน 2562 30 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 9 กันยายน 2562 30 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 10 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 13 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 19 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 23 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 26 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 3 ตุลาคม 2562 30 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 7 ตุลาคม 2562 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 8 ตุลาคม 2562 38 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 10 ตุลาคม 2562 40 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 15 ตุลาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 22 ตุลาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 12 พฤศจิกายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ