สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสัตหีบ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสัตหีบ

942

117

0

5

122

122

4

1

0

117

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 8 สิงหาคม 2562 25 7 0 1 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 15 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 22 สิงหาคม 2562 25 19 0 2 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 22 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 27 สิงหาคม 2562 32 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 27 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 28 สิงหาคม 2562 30 27 0 1 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 29 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 2 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 3 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 5 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 6 กันยายน 2562 30 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 9 กันยายน 2562 30 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 10 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 13 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 19 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 23 กันยายน 2562 30 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 24 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 26 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 22 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ