สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีราชา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีราชา

7,860

231

0

198

429

429

163

78

2

186

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 3 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 5 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 10 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 12 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 17 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 19 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 24 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 28 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 21 สิงหาคม 2562 150 0 0 42 42 42 0 6 0 36 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 19 19 19 0 0 1 18 รายชื่อ
17. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 24 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 28 สิงหาคม 2562 180 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
22. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 29 สิงหาคม 2562 180 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 30 สิงหาคม 2562 100 5 0 28 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 6 กันยายน 2562 230 0 0 37 37 37 0 11 0 26 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 17 กันยายน 2562 150 60 0 0 60 60 0 60 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 19 กันยายน 2562 240 53 0 0 53 53 53 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 20 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 24 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 26 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 27 กันยายน 2562 150 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 1 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 3 ตุลาคม 2562 150 36 0 0 36 36 36 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 4 ตุลาคม 2562 150 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 8 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 9 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 10 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 11 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 15 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 16 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 17 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 18 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 22 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 23 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 24 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 25 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 29 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 30 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 31 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ