สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีราชา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 3 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 5 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 10 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 12 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 17 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 19 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 24 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 26 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 31 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 2 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 9 สิงหาคม 2562 0 3 0 2 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 28 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 21 สิงหาคม 2562 150 0 0 42 42 42 0 6 0 36 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 19 19 19 0 0 1 18 รายชื่อ
28 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 24 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
33 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 28 สิงหาคม 2562 180 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 29 สิงหาคม 2562 180 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
37 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 30 สิงหาคม 2562 100 5 0 28 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 6 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 6 กันยายน 2562 230 0 0 37 37 37 0 11 0 26 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 17 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 19 กันยายน 2562 240 52 0 0 52 52 0 6 0 46 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 20 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 24 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 26 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 27 กันยายน 2562 1,150 94 0 7 101 101 0 14 0 87 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 30 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
61 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 30 กันยายน 2562 200 1 0 19 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 1 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 3 ตุลาคม 2562 150 28 0 8 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 4 ตุลาคม 2562 190 46 0 13 59 59 0 3 0 56 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 8 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 9 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 10 ตุลาคม 2562 150 0 0 47 47 47 0 4 0 43 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 11 ตุลาคม 2562 150 27 0 6 33 33 0 5 0 28 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 15 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 16 ตุลาคม 2562 150 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 17 ตุลาคม 2562 150 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 18 ตุลาคม 2562 150 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 22 ตุลาคม 2562 150 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 23 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 24 ตุลาคม 2562 150 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 25 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 29 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 30 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 31 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ