สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพนัสนิคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 29 สิงหาคม 2562 90 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 3 กันยายน 2562 60 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
27 เทศบาลหัวถนน 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลหัวถนน 4 กันยายน 2562 90 0 0 13 13 13 0 0 1 12 รายชื่อ
31 เทศบาลหัวถนน 4 กันยายน 2562 90 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 5 กันยายน 2562 100 17 0 8 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง 6 กันยายน 2562 120 47 0 2 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 10 กันยายน 2562 110 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน 11 กันยายน 2562 130 54 0 2 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 12 กันยายน 2562 140 54 0 6 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 13 กันยายน 2562 80 21 1 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 16 กันยายน 2562 90 33 0 15 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 เทศบาลตำบลหัวถนน 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 19 กันยายน 2562 150 28 0 11 39 39 0 9 0 30 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 23 กันยายน 2562 70 12 0 3 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 2 ตุลาคม 2562 100 30 0 4 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 10 ตุลาคม 2562 130 30 0 10 40 40 0 12 0 28 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 29 ตุลาคม 2562 50 11 0 0 11 11 0 11 0 0 รายชื่อ