สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพนัสนิคม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพนัสนิคม

2,000

301

1

108

410

410

32

0

1

377

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 29 สิงหาคม 2562 90 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 3 กันยายน 2562 60 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. เทศบาลหัวถนน 4 กันยายน 2562 90 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15. เทศบาลตำบลหัวถนน 4 กันยายน 2562 90 0 0 13 13 13 0 0 1 12 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 5 กันยายน 2562 100 17 0 8 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง 6 กันยายน 2562 120 47 0 2 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 10 กันยายน 2562 110 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน 11 กันยายน 2562 130 54 0 2 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 12 กันยายน 2562 140 54 0 6 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 13 กันยายน 2562 80 21 1 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 16 กันยายน 2562 90 33 0 15 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
23. เทศบาลตำบลหัวถนน 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 19 กันยายน 2562 150 28 0 3 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 23 กันยายน 2562 70 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ