สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพานทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 14 สิงหาคม 2562 10 6 1 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 16 สิงหาคม 2562 10 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 21 สิงหาคม 2562 20 0 1 7 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 12 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 13 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 24 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 24 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 26 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 27 กันยายน 2562 30 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 11 ตุลาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 13 0 13 รายชื่อ