สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางละมุง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางละมุง

4,077

224

0

164

388

388

4

13

0

371

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 2 กรกฎาคม 2562 75 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 5 กรกฎาคม 2562 75 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 9 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 12 กรกฎาคม 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 18 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 19 กรกฎาคม 2562 75 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 23 กรกฎาคม 2562 75 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 24 กรกฎาคม 2562 110 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 26 กรกฎาคม 2562 75 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 30 กรกฎาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 2 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 6 สิงหาคม 2562 75 2 0 3 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
16. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 9 สิงหาคม 2562 85 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 13 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 15 สิงหาคม 2562 90 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 16 สิงหาคม 2562 75 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 20 สิงหาคม 2562 75 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 22 สิงหาคม 2562 60 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 23 สิงหาคม 2562 85 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 27 สิงหาคม 2562 75 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 28 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
26. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 29 สิงหาคม 2562 100 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 30 สิงหาคม 2562 105 46 0 1 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 4 กันยายน 2562 25 19 0 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
31. สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 4 กันยายน 2562 37 24 0 0 24 24 0 6 0 18 รายชื่อ
32. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 5 กันยายน 2562 90 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 6 กันยายน 2562 75 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 10 กันยายน 2562 75 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 12 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 13 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 13 กันยายน 2562 75 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 17 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 20 กันยายน 2562 75 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 24 กันยายน 2562 75 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
42. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 26 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 27 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 1 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 3 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 4 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 8 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 10 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 11 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 15 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 17 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 18 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 24 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 31 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ