สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางละมุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 2 กรกฎาคม 2562 75 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 5 กรกฎาคม 2562 75 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 9 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 12 กรกฎาคม 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 18 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 19 กรกฎาคม 2562 75 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 23 กรกฎาคม 2562 75 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 24 กรกฎาคม 2562 110 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 26 กรกฎาคม 2562 75 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 30 กรกฎาคม 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 2 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 6 สิงหาคม 2562 75 2 0 3 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 9 สิงหาคม 2562 85 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 13 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 15 สิงหาคม 2562 90 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 16 สิงหาคม 2562 75 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 20 สิงหาคม 2562 75 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 22 สิงหาคม 2562 60 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 23 สิงหาคม 2562 85 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
28 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 27 สิงหาคม 2562 75 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
31 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 28 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 29 สิงหาคม 2562 100 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 30 สิงหาคม 2562 105 46 0 1 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
39 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 4 กันยายน 2562 37 24 0 0 24 24 0 6 0 18 รายชื่อ
44 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 4 กันยายน 2562 25 19 0 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
45 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 5 กันยายน 2562 90 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 6 กันยายน 2562 75 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
47 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 10 กันยายน 2562 75 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 12 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 13 กันยายน 2562 20 9 0 0 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 13 กันยายน 2562 75 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
53 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 17 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 20 กันยายน 2562 75 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
58 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 24 กันยายน 2562 75 12 0 3 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
60 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 26 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 27 กันยายน 2562 75 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 27 กันยายน 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
64 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 1 ตุลาคม 2562 75 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 3 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 4 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 4 ตุลาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
70 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 8 ตุลาคม 2562 75 3 0 2 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
72 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 10 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 11 ตุลาคม 2562 75 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
74 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 15 ตุลาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 16 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
77 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 17 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 18 ตุลาคม 2562 75 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
79 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 24 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 31 ตุลาคม 2562 20 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
87 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 31 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 31 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 1 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 6 ธันวาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 11 ธันวาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ