สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองใหญ่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองใหญ่

4,225

149

5

307

461

461

10

7

0

444

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 22 กรกฎาคม 2562 25 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 27 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 28 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 29 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 2 สิงหาคม 2562 150 0 3 18 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 3 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 4 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 100 17 1 4 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 10 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 11 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 160 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 17 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 18 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 160 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 100 35 0 3 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 23 สิงหาคม 2562 80 0 1 13 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 24 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 25 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 100 48 0 1 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 2 กันยายน 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 3 กันยายน 2562 100 3 0 6 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 6 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 9 กันยายน 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 11 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 12 กันยายน 2562 100 33 0 0 33 33 0 4 0 29 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 19 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. วัดคลองพลูบนราษฏร์ประสงค์ 24 กันยายน 2562 30 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ