สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 22 กรกฎาคม 2562 25 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 27 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 28 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 29 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 2 สิงหาคม 2562 150 0 3 18 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 3 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 4 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 100 17 1 4 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 10 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 11 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 160 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 17 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 18 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 160 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 100 35 0 3 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 23 สิงหาคม 2562 80 0 1 13 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 24 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 25 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 100 47 0 1 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 2 กันยายน 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 3 กันยายน 2562 100 3 0 6 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 6 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 9 กันยายน 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 11 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 12 กันยายน 2562 100 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 อบต เขาซก 19 กันยายน 2562 30 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 19 กันยายน 2562 100 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
54 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง 19 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 20 กันยายน 2562 60 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
56 ศาลาอเนกประสงค์หนองเสือช้าง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศาลาอเนกประสงค์หนองเสือช้าง 21 กันยายน 2562 70 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 21 กันยายน 2562 120 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
59 วัดคลองพลูบนราษฏร์ประสงค์ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 23 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 วัดคลองพลูบนราษฏร์ประสงค์ 24 กันยายน 2562 30 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง 25 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 28 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 29 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 2 ตุลาคม 2562 30 10 0 1 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
73 วัดคลองพลูบนราษฏร์ประสงค์ 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 3 ตุลาคม 2562 60 57 0 0 57 57 0 1 0 56 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 16 ตุลาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 21 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 25 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ