สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านบึง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านบึง

1,873

304

0

308

612

612

49

29

0

534

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 9 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 23 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 30 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 31 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 1 สิงหาคม 2562 90 5 0 40 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 2 สิงหาคม 2562 70 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 4 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 6 สิงหาคม 2562 90 0 0 65 65 65 0 9 0 56 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 16 สิงหาคม 2562 101 0 0 79 79 79 0 1 0 78 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 20 สิงหาคม 2562 240 0 0 89 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 22 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 26 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 28 สิงหาคม 2562 50 35 0 0 35 35 0 5 0 30 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
28. โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 29 สิงหาคม 2562 85 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 3 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 5 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 9 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 10 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34. สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 13 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36. สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี 13 กันยายน 2562 66 44 0 6 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 17 กันยายน 2562 120 85 0 6 91 91 0 11 0 80 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 24 กันยายน 2562 100 49 0 0 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ