สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านบึง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 9 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 23 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 30 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 31 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 1 สิงหาคม 2562 90 4 0 39 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 2 สิงหาคม 2562 70 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 4 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 6 สิงหาคม 2562 90 0 0 56 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 16 สิงหาคม 2562 101 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 20 สิงหาคม 2562 240 0 0 89 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 22 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 26 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 28 สิงหาคม 2562 50 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 29 สิงหาคม 2562 85 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 3 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 5 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 9 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 10 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี 13 กันยายน 2562 66 44 0 6 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 13 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 17 กันยายน 2562 120 78 0 7 85 85 0 4 0 81 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 24 กันยายน 2562 90 44 0 36 80 80 0 14 0 66 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 26 กันยายน 2562 100 58 0 15 73 73 0 0 0 73 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 1 ตุลาคม 2562 5 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 2 ตุลาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 3 ตุลาคม 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49 สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 4 ตุลาคม 2562 4 1 0 2 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
51 สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 7 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 8 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 10 ตุลาคม 2562 100 69 0 8 77 77 0 27 0 50 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 16 ตุลาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 17 ตุลาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 18 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 21 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 22 ตุลาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ