สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองชลบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 9 กันยายน 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 9 ตุลาคม 2562 30 11 0 1 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 17 ตุลาคม 2562 30 26 0 1 27 27 0 12 0 15 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 18 ตุลาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 21 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 22 ตุลาคม 2562 20 1 0 4 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 23 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 25 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 25 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 28 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 29 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 29 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 30 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 30 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ