สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 25 กรกฎาคม 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 31 กรกฎาคม 2562 61 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 5 สิงหาคม 2562 60 0 1 46 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 6 สิงหาคม 2562 68 0 26 6 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 22 5 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 22 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 2 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 2 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี 10 กันยายน 2562 55 53 1 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 30 กันยายน 2562 100 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ที่กำนันตำบลผึ้งรวง 8 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 9 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 10 ตุลาคม 2562 30 0 11 1 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 11 ตุลาคม 2562 60 0 37 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 21 ตุลาคม 2562 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ