สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

909

103

51

159

313

313

0

0

0

313

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 25 กรกฎาคม 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 31 กรกฎาคม 2562 61 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 5 สิงหาคม 2562 60 0 1 46 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 6 สิงหาคม 2562 68 0 26 6 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 22 5 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 22 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 2 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 2 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี 10 กันยายน 2562 55 53 1 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ที่กำนันตำบลผึ้งรวง 8 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 9 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ