สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังม่วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 43 43 43 0 1 0 42 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 14 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 23 กรกฎาคม 2562 75 0 0 61 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 36 36 36 0 6 0 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 25 กรกฎาคม 2562 70 0 25 35 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 26 กรกฎาคม 2562 50 0 1 43 44 44 0 3 0 41 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 30 กรกฎาคม 2562 70 0 1 62 63 63 0 3 0 60 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 57 57 57 0 6 0 51 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 1 สิงหาคม 2562 30 0 1 23 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 5 สิงหาคม 2562 5 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 15 สิงหาคม 2562 40 0 1 35 36 36 0 3 0 33 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 29 สิงหาคม 2562 60 0 1 51 52 52 0 3 0 49 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 19 กันยายน 2562 30 20 0 2 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 26 กันยายน 2562 30 0 5 6 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 3 ตุลาคม 2562 30 5 0 10 15 15 0 15 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 21 พฤศจิกายน 2562 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ