สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังม่วง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังม่วง

705

26

39

488

553

553

26

45

0

482

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 43 43 43 0 1 0 42 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 23 กรกฎาคม 2562 75 0 0 70 70 70 0 10 0 60 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 36 36 36 0 6 0 30 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 25 กรกฎาคม 2562 70 0 33 35 68 68 0 8 0 60 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 26 กรกฎาคม 2562 50 0 1 43 44 44 0 3 0 41 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 30 กรกฎาคม 2562 70 0 1 62 63 63 0 3 0 60 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 57 57 57 0 6 0 51 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 1 สิงหาคม 2562 30 0 1 23 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 5 สิงหาคม 2562 5 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 15 สิงหาคม 2562 40 0 1 35 36 36 0 3 0 33 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 29 สิงหาคม 2562 60 0 1 51 52 52 0 3 0 49 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 19 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 26 0 0 0 รายชื่อ