สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมวกเหล็ก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอมวกเหล็ก

5,452

388

2

415

805

805

177

0

0

628

1. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 9 กรกฎาคม 2562 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 24 กรกฎาคม 2562 35 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 30 กรกฎาคม 2562 155 0 1 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 31 กรกฎาคม 2562 155 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 1 สิงหาคม 2562 325 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 6 สิงหาคม 2562 375 0 0 56 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง 8 สิงหาคม 2562 300 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง 15 สิงหาคม 2562 400 0 0 56 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 19 สิงหาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 26 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40. โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 2 กันยายน 2562 200 111 0 0 111 111 0 0 0 111 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 2 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42. โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 3 กันยายน 2562 100 50 0 6 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 3 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 4 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45. โรงเรียนวัดหนองผักหนอก 4 กันยายน 2562 100 50 0 4 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. โรงเรียนคลองม่วงเหนือ 20 กันยายน 2562 100 39 0 0 39 39 39 0 0 0 รายชื่อ
48. ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่6 มวกเหล็ก 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. วัดสวนทองรวมมิตร หมู่ 2 ตำบลหนองย่างเสือ 24 กันยายน 2562 60 49 0 0 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 25 กันยายน 2562 62 39 0 0 39 39 39 0 0 0 รายชื่อ
54. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลลำสมพุง 25 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ