สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมวกเหล็ก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 9 กรกฎาคม 2562 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 24 กรกฎาคม 2562 35 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 30 กรกฎาคม 2562 155 0 1 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 31 กรกฎาคม 2562 155 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 1 สิงหาคม 2562 325 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 6 สิงหาคม 2562 375 0 0 56 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง 8 สิงหาคม 2562 300 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง 15 สิงหาคม 2562 400 0 0 56 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 19 สิงหาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 26 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 2 กันยายน 2562 200 111 0 0 111 111 0 0 0 111 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 2 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 3 กันยายน 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
43 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 3 กันยายน 2562 100 50 0 6 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 4 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 โรงเรียนวัดหนองผักหนอก 4 กันยายน 2562 100 50 0 4 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
46 โรงเรียนคลองม่วงเหนือ 20 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 20 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่6 มวกเหล็ก 23 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง 24 กันยายน 2562 100 98 0 0 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ
51 วัดสวนทองรวมมิตร หมู่ 2 ตำบลหนองย่างเสือ 24 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 24 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 25 กันยายน 2562 62 62 0 0 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 25 กันยายน 2562 40 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
55 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลลำสมพุง 25 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 7 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 5 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ