สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเสาไห้

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลงิ้วงาม 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 22 กรกฎาคม 2562 60 0 10 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
3 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 22 กรกฎาคม 2562 60 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ที่ทำการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลงิ้วงาม 23 กรกฎาคม 2562 60 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6 ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 23 กรกฎาคม 2562 40 0 26 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ที่ทำการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลงิ้วงาม 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 24 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ที่ทำการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลงิ้วงาม 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 26 กรกฎาคม 2562 40 0 27 0 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
18 ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 27 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ที่ทำการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลงิ้วงาม 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 30 กรกฎาคม 2562 0 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
21 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 13 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
23 ที่ทำการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลงิ้วงาม 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 31 กรกฎาคม 2562 40 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
27 ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 สิงหาคม 2562 60 0 55 1 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
28 ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 5 สิงหาคม 2562 50 0 14 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 6 กันยายน 2562 30 25 1 0 26 26 0 8 0 18 รายชื่อ
36 ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18 กันยายน 2562 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 25 ตุลาคม 2562 20 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ