สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเสาไห้

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม เสาไห้

1,773

25

185

1

211

211

0

9

0

202

1. โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 22 กรกฎาคม 2562 60 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 22 กรกฎาคม 2562 60 0 10 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
3. โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 23 กรกฎาคม 2562 40 0 26 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ที่ทำการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลงิ้วงาม 23 กรกฎาคม 2562 60 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7. ที่ทำการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลงิ้วงาม 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 24 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ที่ทำการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลงิ้วงาม 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 26 กรกฎาคม 2562 40 0 27 0 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
16. ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 27 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 13 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
18. ที่ทำการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลงิ้วงาม 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 30 กรกฎาคม 2562 60 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
20. โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ที่ทำการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลงิ้วงาม 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 31 กรกฎาคม 2562 40 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
25. ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 สิงหาคม 2562 60 0 55 1 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
26. ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 5 สิงหาคม 2562 50 0 14 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 6 กันยายน 2562 30 25 1 0 26 26 0 8 0 18 รายชื่อ
34. ห้องประชุมเทศบาบตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18 กันยายน 2562 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ