สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระพุทธบาท

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพระพุทธบาท

2,010

336

0

537

873

873

35

102

0

736

1. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 1 สิงหาคม 2562 30 28 0 1 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 2 สิงหาคม 2562 35 30 0 4 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 6 สิงหาคม 2562 46 42 0 3 45 45 0 15 0 30 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลธารเกษม 7 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 7 สิงหาคม 2562 47 39 0 8 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 9 สิงหาคม 2562 43 2 0 30 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 9 สิงหาคม 2562 52 49 0 2 51 51 0 9 0 42 รายชื่อ
9. lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 13 สิงหาคม 2562 45 2 0 41 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
11. lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท (พระพุทธบาท 02) 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
12. เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
13. เทศบาลตำบลพุกร่าง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 45 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ
15. เทศบาลตำบลพุกร่าง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 21 สิงหาคม 2562 60 1 0 46 47 47 0 3 0 44 รายชื่อ
20. เทศบาลตำบลพุกร่าง 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
21. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลธารเกษม 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
23. เทศบาลตำบลพุกร่าง 23 สิงหาคม 2562 125 0 0 93 93 93 0 1 0 92 รายชื่อ
24. เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
25. lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 24 สิงหาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. เทศบาลตำบลพุกร่าง 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29. ศาลาเรียนรู้ หมู่ 11 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาเรียนรู้ หมู่ 11 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 17 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
33. lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. เทศบาลตำบลธารเกษม 3 กันยายน 2562 45 42 0 0 42 42 0 8 0 34 รายชื่อ
35. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเขาวง 4 กันยายน 2562 51 50 0 1 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
36. เทศบาลตำบลธารเกษม 6 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 18 0 32 รายชื่อ
37. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 13 กันยายน 2562 80 0 0 34 34 34 0 34 0 0 รายชื่อ
38. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 24 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท (พระพุทธบาท 02) 24 กันยายน 2562 90 0 0 35 35 35 35 0 0 0 รายชื่อ