สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระพุทธบาท

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 1 สิงหาคม 2562 30 28 0 1 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 2 สิงหาคม 2562 35 30 0 4 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 6 สิงหาคม 2562 46 42 0 3 45 45 0 15 0 30 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลธารเกษม 7 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 7 สิงหาคม 2562 47 39 0 8 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 9 สิงหาคม 2562 52 49 0 2 51 51 0 9 0 42 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 9 สิงหาคม 2562 43 2 0 30 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
16 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท (พระพุทธบาท 02) 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 13 สิงหาคม 2562 45 2 0 41 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท (พระพุทธบาท 02) 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
25 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 เทศบาลตำบลพุกร่าง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 45 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ
34 เทศบาลตำบลพุกร่าง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 เทศบาลตำบลพุกร่าง 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 21 สิงหาคม 2562 60 1 0 46 47 47 0 3 0 44 รายชื่อ
41 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลธารเกษม 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลพุกร่าง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
46 เทศบาลตำบลพุกร่าง 23 สิงหาคม 2562 125 0 0 93 93 93 0 1 0 92 รายชื่อ
47 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
48 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 24 สิงหาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 เทศบาลตำบลพุกร่าง 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
53 ศาลาเรียนรู้ หมู่ 11 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาเรียนรู้ หมู่ 11 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 16 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
56 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 เทศบาลตำบลธารเกษม 3 กันยายน 2562 45 36 0 0 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
59 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเขาวง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเขาวง 4 กันยายน 2562 51 47 0 1 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
61 เทศบาลตำบลธารเกษม 6 กันยายน 2562 50 37 0 0 37 37 0 5 0 32 รายชื่อ
62 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท (พระพุทธบาท 02) 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 13 กันยายน 2562 80 0 0 19 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
64 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท (พระพุทธบาท 02) 24 กันยายน 2562 90 0 0 50 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
65 เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 24 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 25 กันยายน 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท (พระพุทธบาท 02) 25 กันยายน 2562 30 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
68 วัดพุขามหวาน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 26 กันยายน 2562 75 0 0 74 74 74 0 29 0 45 รายชื่อ
69 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท (พระพุทธบาท 02) 26 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
70 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลธารเกษม 1 ตุลาคม 2562 115 0 0 104 104 104 0 65 0 39 รายชื่อ
71 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเขาวง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 38 38 38 0 22 0 16 รายชื่อ
72 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลธารเกษม 3 ตุลาคม 2562 90 0 0 80 80 80 0 41 1 38 รายชื่อ
73 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลธารเกษม 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 lสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สนง.เกษตรอำเภพระพุทธบาท 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ