สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนพุด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดอนพุด

58

10

0

0

10

10

0

0

0

10

1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 4 กรกฎาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 8 กรกฎาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 11 กรกฎาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 15 กรกฎาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 18 กรกฎาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 22 กรกฎาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 25 กรกฎาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 29 กรกฎาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 3 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ