สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านหมอ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านหมอ

481

94

0

68

162

162

14

10

0

138

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
5. วัดโพธ์ทอง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. วัดโคกกุ่ม 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. วัดโพธ์ทอง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
13. วัดโคกกุ่ม 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. วัดราษฎร์บำรุง 4 กันยายน 2562 41 40 0 1 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลหนองบัว 18 กันยายน 2562 45 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
18. ศูนย์การเรียนรู้วัดบ่อพระอินทร์ 20 กันยายน 2562 55 14 0 0 14 14 14 0 0 0 รายชื่อ