สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านหมอ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 วัดโพธ์ทอง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 วัดโคกกุ่ม 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 วัดโพธ์ทอง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
15 วัดโคกกุ่ม 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 วัดราษฎร์บำรุง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 วัดราษฎร์บำรุง 4 กันยายน 2562 41 40 0 1 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลหนองบัว 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลหนองบัว 18 กันยายน 2562 45 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
22 ศูนย์การเรียนรู้วัดบ่อพระอินทร์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์การเรียนรู้วัดบ่อพระอินทร์ 20 กันยายน 2562 55 14 0 0 14 14 0 14 0 0 รายชื่อ