สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองแซง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองแซง

55

11

0

4

15

15

0

1

5

9

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 6 กันยายน 2562 20 11 0 4 15 15 0 1 5 9 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ