สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองแซง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 6 กันยายน 2562 20 10 0 4 14 14 0 1 4 9 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 24 กันยายน 2562 10 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ