สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวิหารแดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสรวง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสรวง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 22 สิงหาคม 2562 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบลำ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
7 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวิหารแดง 27 สิงหาคม 2562 12 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู 2 กันยายน 2562 0 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวิหารแดง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 17 กันยายน 2562 30 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 24 กันยายน 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ