สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองแค

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองแค

478

30

4

52

86

86

0

7

0

79

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 25 กรกฎาคม 2562 30 0 2 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 14 สิงหาคม 2562 40 0 1 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 21 สิงหาคม 2562 40 0 1 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 4 กันยายน 2562 31 21 0 0 21 21 0 7 0 14 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 6 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 10 กันยายน 2562 45 9 0 14 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 18 กันยายน 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 23 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 26 กันยายน 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ