สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองแค

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 21 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 25 กรกฎาคม 2562 30 0 2 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 14 สิงหาคม 2562 40 0 1 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 21 สิงหาคม 2562 40 0 1 6 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 4 กันยายน 2562 31 21 0 0 21 21 0 7 0 14 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 6 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 10 กันยายน 2562 45 9 0 14 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 18 กันยายน 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 23 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 26 กันยายน 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 9 กรกฎาคม 2563 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 16 กรกฎาคม 2563 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ