สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแก่งคอย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 5 กรกฎาคม 2562 50 0 16 12 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์หารบริหารส่วนตำบลสองคอน 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 12 กรกฎาคม 2562 50 0 10 34 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 19 กรกฎาคม 2562 74 0 22 52 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศูนย์สายตรวจชุมชนตำบลทับกวาง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 26 กรกฎาคม 2562 200 0 36 69 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 1 สิงหาคม 2562 150 1 34 74 109 109 0 0 0 109 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 5 สิงหาคม 2562 110 1 19 32 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
19 องค์การบริการส่วนตำบลท่าคล้อ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 7 สิงหาคม 2562 100 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 13 สิงหาคม 2562 100 13 8 39 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน 14 สิงหาคม 2562 200 164 0 0 164 164 0 0 0 164 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์หารบริหารส่วนตำบลสองคอน 20 สิงหาคม 2562 100 23 3 4 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศูนย์สายตรวจชุมชนตำบลทับกวาง 21 สิงหาคม 2562 60 21 0 15 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
31 ศูนย์สายตรวจชุมชน ตำบลทับกวาง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลชะอม 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง 28 สิงหาคม 2562 60 37 0 2 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 30 สิงหาคม 2562 100 0 4 29 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลชะอม 6 กันยายน 2562 100 84 0 0 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ชะอม 11 กันยายน 2562 100 93 0 0 93 93 0 0 0 93 รายชื่อ
48 ที่ทำการกำนันตำบลชะอม 13 กันยายน 2562 100 48 0 2 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลชะอม 17 กันยายน 2562 100 70 4 1 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
51 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลชะอม 19 กันยายน 2562 120 83 11 0 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 20 กันยายน 2562 100 1 5 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 วัดบึงไม้ 26 กันยายน 2562 150 1 46 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 1 ตุลาคม 2562 10 1 2 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 2 ตุลาคม 2562 50 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 8 ตุลาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ