สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสระบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 8 สิงหาคม 2562 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 9 สิงหาคม 2562 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 20 สิงหาคม 2562 40 0 6 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 21 สิงหาคม 2562 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล 23 สิงหาคม 2562 51 0 6 11 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
10 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน 27 สิงหาคม 2562 10 0 6 4 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 29 สิงหาคม 2562 30 0 16 4 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 6 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 10 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 18 กันยายน 2562 25 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ