สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเนินขาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 26 กรกฎาคม 2562 84 0 0 83 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 31 กรกฎาคม 2562 83 0 0 79 79 79 0 5 0 74 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 2 สิงหาคม 2562 121 0 0 118 118 118 0 0 0 118 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 5 สิงหาคม 2562 121 0 0 106 106 106 0 1 0 105 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 7 สิงหาคม 2562 120 0 0 111 111 111 0 0 0 111 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 12 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 16 สิงหาคม 2562 174 0 0 173 173 173 0 0 0 173 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 19 สิงหาคม 2562 165 0 0 154 154 154 0 0 0 154 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 21 สิงหาคม 2562 162 0 0 138 138 138 0 4 0 134 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 23 สิงหาคม 2562 166 0 0 158 158 158 0 6 0 152 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 26 สิงหาคม 2562 171 0 0 168 168 168 0 3 0 165 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 49 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 30 สิงหาคม 2562 137 0 0 127 127 127 0 21 0 106 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 2 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 3 กันยายน 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 4 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 5 กันยายน 2562 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 6 กันยายน 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 9 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 10 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 11 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 13 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 18 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 25 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 30 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ