สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองมะโมง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 26 กรกฎาคม 2562 35 0 1 23 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 30 กรกฎาคม 2562 90 0 0 81 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 31 กรกฎาคม 2562 65 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สิงหาคม 2562 55 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 2 สิงหาคม 2562 85 0 0 64 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 6 สิงหาคม 2562 90 0 0 82 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 7 สิงหาคม 2562 120 1 0 94 95 95 0 0 0 95 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 8 สิงหาคม 2562 90 0 0 59 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 9 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 77 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 14 สิงหาคม 2562 115 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 15 สิงหาคม 2562 150 0 0 67 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 16 สิงหาคม 2562 210 0 0 154 154 154 0 0 0 154 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 19 สิงหาคม 2562 175 0 0 122 122 122 0 0 0 122 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 21 สิงหาคม 2562 70 0 0 61 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 23 สิงหาคม 2562 150 0 0 147 147 147 0 0 0 147 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 52 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 28 สิงหาคม 2562 156 0 0 101 101 101 0 0 0 101 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 29 สิงหาคม 2562 75 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 30 สิงหาคม 2562 11 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 2 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 9 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 20 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 25 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 26 กันยายน 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ