สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองมะโมง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองมะโมง

2,084

1

1

1,402

1,404

1,404

0

0

0

1,404

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 26 กรกฎาคม 2562 35 0 1 23 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 30 กรกฎาคม 2562 90 0 0 81 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 31 กรกฎาคม 2562 65 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สิงหาคม 2562 55 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 2 สิงหาคม 2562 85 0 0 64 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 6 สิงหาคม 2562 90 0 0 82 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 7 สิงหาคม 2562 120 1 0 94 95 95 0 0 0 95 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 8 สิงหาคม 2562 90 0 0 59 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 9 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 77 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 14 สิงหาคม 2562 115 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 15 สิงหาคม 2562 150 0 0 67 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 16 สิงหาคม 2562 210 0 0 154 154 154 0 0 0 154 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 19 สิงหาคม 2562 175 0 0 122 122 122 0 0 0 122 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 21 สิงหาคม 2562 70 0 0 61 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 23 สิงหาคม 2562 150 0 0 147 147 147 0 0 0 147 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 52 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 28 สิงหาคม 2562 156 0 0 101 101 101 0 0 0 101 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 29 สิงหาคม 2562 75 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 30 สิงหาคม 2562 11 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 2 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 9 กันยายน 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ