สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหันคา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 28 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาวัดหนองต่อ หมู่ 6 ต.หันคา 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลากลางบ้าน หมู่ 12 ต.บ้านเชี่ยน 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 7 สิงหาคม 2562 95 49 0 3 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลหนองแซง 7 สิงหาคม 2562 151 0 0 97 97 97 0 16 0 81 รายชื่อ
19 ศาลาวัดหนองต่อ หมู่ 6 ต.หันคา 8 สิงหาคม 2562 95 0 0 63 63 63 0 9 0 54 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลหนองแซง 9 สิงหาคม 2562 130 0 0 80 80 80 0 21 0 59 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลากองทุน หมู่ 19 ต.หนองแซง 14 สิงหาคม 2562 175 0 0 131 131 131 0 7 0 124 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลากองทุน หมู่ 19 ต.หนองแซง 15 สิงหาคม 2562 220 0 0 166 166 166 0 18 0 148 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลากองทุน หมู่ 19 ต.หนองแซง 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 121 0 0 94 94 94 0 19 0 75 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ 21 สิงหาคม 2562 205 0 0 165 165 165 0 32 0 133 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 300 0 0 263 263 263 0 57 0 206 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง 23 สิงหาคม 2562 310 0 0 226 226 226 0 38 0 188 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง 27 สิงหาคม 2562 305 0 0 174 174 174 0 30 0 144 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง 28 สิงหาคม 2562 270 0 0 175 175 175 0 40 0 135 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 2 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 ศาลากลางบ้าน หมู่ 12 ต.บ้านเชี่ยน 3 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านเชี่ยน 3 กันยายน 2562 110 2 0 43 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 4 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
44 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านเชี่ยน 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลากลางบ้าน หมู่ 12 ต.บ้านเชี่ยน 4 กันยายน 2562 110 1 0 53 54 54 0 10 0 44 รายชื่อ
46 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านเชี่ยน 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 ต.บ้านเชี่ยน 5 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลากลางบ้าน หมู่ 11 ต.บ้านเชี่ยน 5 กันยายน 2562 140 1 0 77 78 78 0 36 0 42 รายชื่อ
49 ศาลากลางบ้าน หมู่ 12 ต.บ้านเชี่ยน 5 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 9 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 10 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 12 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 16 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 30 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 17 สิงหาคม 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ