สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหันคา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหันคา

4,057

53

0

1,841

1,894

1,894

0

335

0

1,559

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 7 สิงหาคม 2562 95 49 0 3 52 52 0 1 0 51 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลหนองแซง 7 สิงหาคม 2562 151 0 0 97 97 97 0 16 0 81 รายชื่อ
6. ศาลาวัดหนองต่อ หมู่ 6 ต.หันคา 8 สิงหาคม 2562 95 0 0 63 63 63 0 9 0 54 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลหนองแซง 9 สิงหาคม 2562 130 0 0 80 80 80 0 21 0 59 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลากองทุน หมู่ 19 ต.หนองแซง 14 สิงหาคม 2562 175 0 0 131 131 131 0 7 0 124 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลากองทุน หมู่ 19 ต.หนองแซง 15 สิงหาคม 2562 220 0 0 166 166 166 0 18 0 148 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศาลากองทุน หมู่ 19 ต.หนองแซง 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 121 0 0 94 94 94 0 19 0 75 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ 21 สิงหาคม 2562 205 0 0 165 165 165 0 32 0 133 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 300 0 0 263 263 263 0 57 0 206 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง 23 สิงหาคม 2562 310 0 0 226 226 226 0 38 0 188 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง 27 สิงหาคม 2562 305 0 0 174 174 174 0 30 0 144 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง 28 สิงหาคม 2562 270 0 0 175 175 175 0 40 0 135 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 2 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. ศาลากลางบ้าน หมู่ 12 ต.บ้านเชี่ยน 3 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านเชี่ยน 3 กันยายน 2562 110 2 0 43 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
28. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านเชี่ยน 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ศาลากลางบ้าน หมู่ 12 ต.บ้านเชี่ยน 4 กันยายน 2562 110 1 0 53 54 54 0 10 0 44 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 4 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
31. ศาลากลางบ้าน หมู่ 11 ต.บ้านเชี่ยน 5 กันยายน 2562 140 1 0 77 78 78 0 36 0 42 รายชื่อ
32. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านเชี่ยน 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ศาลากลางบ้าน หมู่ 12 ต.บ้านเชี่ยน 5 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 ต.บ้านเชี่ยน 5 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 9 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 10 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 12 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 16 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ