สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสรรคบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสรรคบุรี

777

0

5

190

195

195

0

15

0

180

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 22 กรกฎาคม 2562 45 0 0 16 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
3. ศาลาเอนกประสงค์ ม.10 ต.บางขุด 23 กรกฎาคม 2562 60 0 1 43 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 29 29 29 0 6 0 23 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 25 กรกฎาคม 2562 60 0 1 28 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 7 สิงหาคม 2562 70 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 14 สิงหาคม 2562 70 0 3 5 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 20 สิงหาคม 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 21 สิงหาคม 2562 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ