สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสรรคบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 22 กรกฎาคม 2562 45 0 0 16 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์ ม.10 ต.บางขุด 23 กรกฎาคม 2562 60 0 1 43 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 29 29 29 0 6 0 23 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 25 กรกฎาคม 2562 60 0 1 28 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 7 สิงหาคม 2562 70 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 14 สิงหาคม 2562 70 0 3 5 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 20 สิงหาคม 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 21 สิงหาคม 2562 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ